Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
Prinsens online
Søg soldaterkammerat
 

 


 

Salg af gallauniformer
Vi har nu igen udtaget nogle gallajakker og benklæder af vores udlånsbeholdning og sætter dem hermed til salg.
Jakke: 300 kr.Benklæder: 200 kr.
Endvidere har vi et par gallakapper: Pris 200 kr.
09-02-2017 Læs mere

Hvem kender denne medalje
Den medalje, som vi spurgte om oprindelsen på, har jeg nu svaret på. Den er lavet af Aarhus-afdelingen ved deres 25 års jubilæum i 1998.
Tak for de mange svar.
Hilsen Erik
07-02-2017 Læs mere

Midtvejsmøde den 30. november 2016
Efter en flot march igennem Viborg by, mødtes alle deltagerne incl. musikkorpset til en let frokost i mindelokalerne.
Derefter sagde vi farvel til musikerne og mødtes i Paradiset til midtvejsmødet.
06-01-2017 Læs mere

Prinsens Musikkorps - Våben i særklasse
Prinsens Musikkorps er et af 3 tilbageværende professionelle militære musikkorps i Danmark.
Det er en af de linjer, vi plejer at bruge, når vi fortæller hvem og hvad Prinsens Musikkorps er.
06-01-2017 Læs mere

Landsformanden har ordet
Landsledelsen har besluttet at tildele Viborgafdelingens formand og vicelandsformand i Prinsens Livregiments Soldaterforening hæderstegnet for fortjenstfuld indsats i foreningen.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Årets julefrokost blev afholdt på Cafe Brændgården. Fællesspisning 22. februar og 15. marts. Foredragsaften 27. februar. Generalforsamling 21. marts. Kommende aktiviteter. Velkomst til nye medlemmer.
04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Formandens nytårshilsen. Generalforsamling den 13. februar. Bowlingaften den 23.marts. Landsudflugt til Classic Military Show lørdag den 19. august.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Efterlysning af skytter til vinterskydning. Generalforsamling afholdes den 7. marts kl. 18.00, Aalborg Veteranhjem, Skydebanevej 12, 9000 Aalborg.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Den ordinære generalforsamling 2017 afholdes tirsdag den 28.marts kl. 1900 i De samvirkende Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Alle medlemmer ønskes et godt og lykkebringende nytår.
Der er rolige forhold i foreningen både hvad angår økonomi og medlemstal.

04-01-2017 Læs mere

Landsformanden har ordet
Vi nærmer os juletiden, så herfra skal der lyde en glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening (PLS) og jeres pårørende.

02-11-2016 Læs mere

Vellykket landsudflugt
46 medlemmer og pårørende havde taget imod indbydelsen fra Viborg Afdeling til at deltage i årets landsudflugt, som gik til Energimuseet i Tange den 17. september.

02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Hvervekampagne fortsættes i 2017, bestyrelsens visioner for 2017, bowling 26. oktober, fremtidige aktiviteter, nyt medlemmer 30. september - 1. november.

02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Årets dyst i bowling blev afholdt i Herning Bowlinghal den 6. oktober med 23 deltagere.
Generalforsamling afholdes mandag den 13. februar 2017 på CF-kasernen.
02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Vinterskydningen er startet og sat ned, så det kun er anden onsdag i måneden.
Generalforsamling afholdes tirsdag den 7. marts kl. 1800 i Marinestuen.
02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Med tak for det forløbne år ønskes alle medlemmer af PLS Aarhus afdeling og jeres familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

02-11-2016 Læs mere

Hilsen fra Fødselsdagsfonden
Vi fra fødselsdagsfonden vil gerne hermed ønske alle medlemmer af Prinsen Livregiments Soldaterforening, og vore glade bidragsydere, som er vores livsnerve, en Glædelig Jul samt et helsebringende Nytår. Mogens Pedersen, formand.
02-11-2016

Initiativ-puljen - de tre t-er
Af landsformand Kurt Mosgaard
Tænke, Tale og Taste – det er blot de tre små trin, som I medlemmer og lokalafdelinger behøver at gøre for at få del i den nyoprettede initiativ-pulje på 10.000 kr.
03-03-2016 Læs mere

Tillykke og tak til Peter Vinther Christensen
Af landsformand Kurt Mosgaard
Prinsens Livregiment og PLS har gennem mange år nydt samarbejdet med Salling Bank, hvor bankdirektør Peter Vinther Christensen altid har bakket op om vores regiment og forening.
03-09-2016 Læs mere

Årets tilbud fra Prinsens Mindelokaler
Vi har masser af øl, vin og glas på lager og her iblandt flere gode tilbud.
Husk: Overskuddet ved salg går til veteranarbejdet.


03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning blev afviklet den 27. august, 4-kantskydning på 200 meter blev afviklet på Danerlyng den 30. august. Fremtidige aktiviteter og velkomst til nye medlemmer.

03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Vi har modtaget meddelelse om at vores medlem Knud Erik Olesen er afgået ved døden.
Husk tilmelding til bowlingaften senest den 3. oktober.

03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Fugleskydning blev afholdt lørdag den 20. august, hvor Eyvind Nicolaisen blev fuglekonge.
Vinterskydningen starter onsdag den 12. oktober og efterfølgende anden onsdag i måneden.
03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Dødsfald: Svend Erik Ludvig Jørgensen, Søren Sørensen og Egon Rønning. Æret været deres minde.
Referat fra generalforsamlingen den 10. juni 2016.

03-09-2016 Læs mere

Markering af flagdag for Danmarks udsendte
Danmarks Nationale Flagdag den 5. september markeres i mange kommuner i landet.
Program for markeringen i Holstebro kan læses her.
Program for markeringen i Viborg kan læses her.
22-08-2016

Folk og Sikkerhed – hvad er det for en størrelse?
Af landsformand Kurt Mosgaard
Medlemmer af PLS er også indirekte medlemmer af organisationen Folk og Sikkerhed. Baggrunden er, at PLS er en af medlemsorganisationerne i DSL (Danske Soldaterforeningers Landsråd).
02-07-2016 Læs mere

PLS Initiativ-pulje
Af landsformand Kurt Mosgaard
PLS og lokalafdelingerne har rigtig gode aktiviteter, som byder på gode oplevelser og samvær. Men lad os ikke stoppe med det. Der er behov for nye spændende aktiviteter, som kan nydes af nuværende medlemmer.
02-07-02 Læs mere

Veteranøl overskud doneret til ”Tænker på dig”
Der er godt gang i salget af den bryg, hvor overskuddet går til støtte for arbejdet blandt veteraner. Nu er der også givet en donation som påskønnelse for det arbejde Simone Bech Nielsen udfører til gavn og glæde for de udsendte soldater.
02-07-2016 Læs mere

Landsudflugt lørdag den 17. september 2016
Viborg Afdeling indbyder hermed medlemmer og pårørende til landsudflugt lørdag den 17. september 2016 til Energimuseet, Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro.

02-07-2016 Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet 2016
Læs Preben I. Troelsens referat fra Repræsentantskabsmødet den 10. juni på Viborg Kaserne, hvor alle repræsentantskabets medlemmer blev genvalgt.

02-07-2016 Læs mere

Vellykket jubilarstævne 2016
Prinsens Livregiments Soldaterforening afviklede sit årlige jubilarstævne lørdag den 11. juni på Viborg Kaserne med 170 deltagere. Vejret var lidt overskyet, men der var lige fra start en god stemning.

02-07-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Læs om generalforsamling, 4-kant skydning, kammeratskabsaften med Dragonforeningen til TV Midt-Vest og fremtidige aktiviteter resten af 2016.


02-07-2016 Læs mere

Nye medlemmer 1. maj - 30. juni
Viborg afdelingen har fået 28 nye medlemmer i perioden.
Medlemstilgang i 2016: 35


02-07-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Så er det tid til revanche!
Sæt allerede nu tid af til bowlingdysten mellem NNF, DFB og Prinsens. Tilmeldingslisten er startet op og banerne bestilt.

02-07-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Årets fugleskydning bliver i år afholdt den 20. august.
Vinterskydningen i skydekælderen under Gl. Lindholm skole starter i oktober.

02-07-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Dødsfald: Søren Sørensen og Egon Rønning:
Referat fra generalforsamlingen 10. juni 2016, hvor Karl Erik Nørholt blev valgt som ny formand.

02-07-2016 Læs mere

Billedserie fra jubilæumsstævne 2016
Se Prebens I. Troelsens billeder fra soldaterjubilæet i Viborg den 11. juni 2016.


12-06-2016 Se billedserie

Salget af Medalje-øl går strygende
Siden februar måned er der solgt ca. 5100 Medalje-øl, enten i gaveæsker á 6 stk. øl til 175 kr. eller enkelt-øl til 25 kr., pr. stk. og der er af overskuddet allerede uddelt 13.000 kr. til veteranarbejdet.
Henvendelse om køb skal ske til Erik Jensen, tlf. 29 25 99 41,
e-mail: erik-jensen@mail.dk eller til én af den andre kustoder
06-06-2016 Læs mere

En rejse til FN i New York
Af landsformand PLS Kurt Mosgaard
I februar 2016 trængte et antal bevæbnede mænd ind i den FN-beskyttede lejr i Malakal, Sydsudan og dræbte 30 og sårede120.
Dette var den direkte anledning til en rejse, som jeg foretog til FN i New York i april.
02-05-2016 Læs mere
Landsrådsmøde i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)
Både PLS og DDS er medlemmer af Danske Landsforeningers Landsråd, som lørdag den 16. april gennemførte sit årlige landsrådsmøde på Dragonkasernen i Holstebro.
02-05-2016 Læs mere
Landsudflugt den 17. september
Viborg afdelingen har påtaget sig at arrangere årets landsudflugt for alle foreningens medlemmer med pårørende.
Det er bestemt, at vi skal besøge Energimuseet i Tange, vest for 8850 Bjerringbro.
02-05-2016 Læs mere
Orientering fra mindelokalerne
Vi er nu leveringsdygtige i 4 slags glas med Prins Henriks monogram: Rødvins- og hvidvinsglas (nyindkøbt), champagne- og øl/vandglas. Lige prikken over i-et på et veldækket bord.
Kontakt Erik Jensen på tlf. 29259941 eller erik-jensen@mail.dk
02-05-2016 Læs PDF-fil
Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Viborg afdelingens generalforsamling blev afholdt den 10. marts 2016 i hjemmeværnets lokaler på Livøvej 6 i Viborg.


02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Aalborg afdelingen afholdt 70 års jubilæum på Veteranhjemmet i Aalborg den 15. april.
Der afholdes fugleskydning den 20. august kl. 10.00 på Lindholm Gl. Skole.
02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Herning afdelingen
Søren Peter Sørensen - mangeårig formand for Herning afdelingen og formand for Hundredmandsforeningen frem til sin død den 29. marts, En stor bowlingaften i Herning, tak for hæder under generalforsamlingen.

02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lokale.
Aarhus afdelingen fik podieplads i skydning.

02-05-2016 Læs mere
Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Vores formand gennem, mange år er afgået ved døden, æret være hans minde.
Dette medfører, at der skal vælges en ny formand på generalforsamlingen, som en tilføjelse til dagsordenen
02-05-2016 Læs mere
Arkiv
Indlæg fra 2016
Indlæg fra 2015
Indlæg fra 2014
Indlæg fra 2013
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening
Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Preben I.  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 27 62 14 49
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918