Sidste nyt præsidiet

Dette er din indbydelse

til Jubilarstævne

Du inviteres herved med ledsager til jubilarstævne 

Lørdag  den 8. juni 2013 på Viborg Kaserne 

Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård og anvise, hvor opstilling til marchen skal finde sted.
Med Prinsens Musikkorps i spidsen marcherer vi fra kl. 1000 gennem en flagsmykket Viborg by til Viborg Kaserne, ruten er på ca. 2,5 km.

Paraden, ca. kl. 1030, vil forløbe efter traditionerne med velkomst ved Landsformand Jens Chr. Lund og kransenedlægning ved mindestenen.

Der vil herefter være overrækkelse af jubilæumstegn til de ældste jubilarer, (øvrige jubilæumstegn vil blive overrakt i.f.m. frokosten). Jubilæumstegn fra 50 år og mere overrækkes uden beregning, øvrige kan købes ved fremmødet. Efter paraden vil de enkelte årgange blive holdvis fotograferet, og der vil være mulighed for at spadsere en tur på kasernens område samt se mindelokalerne for vort gamle regiment. Prinsens Musikkorps giver en koncert i Kasernehallen kl. 1200 – ca. 1240.

Kl.1300 samles jubilarer med ledsagere til frokost i Viborg Lounge på stadion lige ved siden af kasernen.

Arrangementet, inklusive frokost, som består af 2 slags sild, fiskefilet, skipperlabskovs samt kaffe og kage, koster for jubilarer og ledsagere kr. 285,00 - pr. kuvert. Det samlede beløb indbetales til

Bank- registreringsnr. : 1551, kontonr.: 466 007 5378   Prinsens Livregiments Soldaterforening

Ved betaling på jubilæumsdagen er kuvertprisen kr. 300,00

senest torsdag den 30. maj 2013. 

Hvis du vil sidde ved dit indkaldelseshold er det vigtigt, at dit indkaldelsesår
er påført indbetalingen.
 

Kvitteringen fra din indbetaling skal medbringes, da den gælder som spisebillet. 

Vigtigt: Husk at betale til tiden af hensyn til yderligere planlægning og bestilling af frokost.

For at jubilæet for jubilarerne skal blive den store oplevelse, som det er at møde alle de ”gamle” kammerater, også dem, der ikke er medlemmer af soldaterforeningen, må du gerne hjælpe os med at finde dem. Har du navne og adresser på dine soldaterkammerater, så beder vi dig oplyse os om dem pr. telefon, via internet eller pr. brev/kort, så vi får mulighed for også at indbyde dem til jubilæet

Kasernen i Viborg er rømmet for soldater. Prinsens Livregiment flyttede i 2001 til Skive, og i 2005 blev regimentet sammenlagt med Jyske Dragonregiment i Holstebro. Soldaterforeningen har fra 2006 vedtaget at flytte jubilarstævnet tilbage til Viborg. Vi håber, at rigtig mange ”gamle” soldater vil benytte lejligheden til med ledsager at besøge den gamle garnisonsby.  

Også ikke-jubilarer er meget velkomne til at deltage i arrangementet.

Husk: Hvis du ikke kommer, skuffer du dine kammerater. 

Alle spørgsmål/henvendelser vedrørende jubilarstævnet besvares på følgende telefonnumre: 

86 65 90 43/ 23 32 43 66 Formand P. Korshøj  
86 62 59 48/ 27 62 14 49 Kasserer Bent Nielsen
86 65 12 83/ 40 31 30 48 Jens Erik Pedersen 
eller på Internettet: pkorshoej@youmail.dk
  bent.nielsen@youseeme.dk
  maja.jens@privat.dk

Vi håber på stort fremmøde lørdag den 8. juni 2013

Med venlig hilsen 
Prinsens Livregiments Soldaterforening
Jubilæumsudvalget

Referat fra Midtvejsmødet den 12. december 2012

Dagen startede kl. 1230 hvor Prinsens Musikkorps startede ”fødselsdagsmarchen” igennem Viborg by. Et flot syn med 18 musikere fra Prinsens Musikkorps og alle 4 lokalfaner samt et antal deltagere fra soldaterforeningen deltog.  

Oberst Jens Chr. Lund modtog marchens deltagere foran mindestenene på Paradepladsen, og nedlagde en krans til minde om de soldaterkammerater, der har givet deres liv for Danmark.

Der var en sammenkomst for alle deltagerne i mindestuerne, hvor foreningen var vært ved et mindre traktement. 

Så startede midtvejsmødet i Paradiset, lokalet over den gamle spisesal. 

Oberst Lund bød velkommen til mødet samt til Villy Ager fra Holstebro. Villy orienterede om den struktur der forventes at komme på bladet Dragonen fremover. Der har været en del forvirring om de hidtidige tilskud til bladet fra HOK, ikke mindre end 5 forskellige muligheder har der været de sidste 2 måneder fra HOK. Villy er indkaldt til et møde med Regimentet den 11. dec. Så må vi se hvad der kommer ud af det møde – måske en 6. mulighed?

Det blev besluttet at bibeholde navnet: Dragonen, på bladet indtil dem 1. juli 2013. Derefter skal bladet have et nyt navn. Lokalforeningerne indsender forslag til Peder Korshøj snarest muligt. 

Det foreløbige regnskab ser godt ud. Der er lige nu et overskud på ca. 26000 kr.  

Af lokalforeningerne var der kun Viborg, der kunne berette fra dagligdagen. De havde fået et antal medlemmer på lokale markeder, et godt initiativ. 

Fødselsdagsfonden kunne orientere om en kassebeholdning på 83000 kr.  

Der var store roser til Jubilæumsudvalget, der i juni havde haft 173 soldaterkammerater til spisning efter jubilarstævnet. Et godt arrangement. 

Landsudflugten 2013 blev overdraget til Herning-afdelingen. 

Afslutningsvis takkede Oberst Jens. Chr. Lund for fremmødet og ønskede god tur hjem.

 

Referent: Preben I. Troelsen
Landssekretær

Gode venner i Prinsens Livregiments Soldater forening

Indledningsvis vil jeg ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Jeg er virkelig glad for, at der fortsat kommer tidligere "Prinsener", tidligere ansatte og venner af Prinsens Livregiment, som ønsker at blive en del af fællesskabet i Soldaterforeningen.

Jeg kender imidlertid mange flere, som kunne - og burde - melde sig ind for på den måde at markere "GLORIA FINIS". Gør noget ved det. Kontakt Peder Korshøj, som hellere end gerne sørger for indmeldelsen. Jeg ved, at I brænder for den ånd, vi havde ved Prinsens. 

Her ved slutningen af året, er der naturligvis nogle, som skal have en speciel hilsen fra Landsformanden. 

En helt speciel hilsen med ønsket om en god jul og et godt nytår skal lyde til vor Ærespræsident, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen.

Prinsgemalen har altid betydet ufatteligt meget for Prinsens Livregiment. 

Også vor tidligere fremragende soldat og officer, Oberstløjtnant Prins Joachim ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Du var en speciel god officers type. 

Jeg tænker stadig meget på alle jer, som har gjort tjeneste i fredsskabende eller i fredsstøttende operationer. I er de rigtige helte.

Jeg vågner stadig op med den onde drøm, at jeg og systemet ikke behandlede jer ordentligt. 

Jeg væmmes fortsat, når jeg tænker på de forfærdelige kollegaer, der forsøgte at forhindre Regimentet i at sende jer en lille julegave, når I var udsendt i en juleperiode. 

Julegaven alene var ikke nok til at vise jer, hvor meget vi respekterede jer, men den var et skridt på vejen.

Jeg beklager over for jer, at jeg ikke tog mod jer alle, når I vendte hjem, og, at jeg ikke bakkede jer godt nok op før, under og efter udsendelsen.

Forsvaret er forhåbentlig blevet bedre siden min tid.

Lad mig til sidst under denne hilsen sige, at jeg virkelig synes, I har gjort det godt - uanset hvad mine tidligere kollegaer i Folketinget kommer til at sige. 

Som ikke arbejdende Landsformand er jeg helt afhængig af de hårdt arbejdende kollegaer i PLS. 

Peder Korshøj er krumtappen i PLS - og tak for det. Uden dig - ingen PLS. 

En stor tak til jer øvrige i landsledelsen, medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmerne i afdelingerne, i Hundredemandsforeningen og i fødselsdagsfonden og til Webmaster, Jens A. Jensen. 

Stor tak til jubilarudvalget. I gør det fantastisk. 

Erik Jensen og kustoderne gør det professionelt, hvorfor Mindelokalerne fremstår seværdig og inspirerende. 

Tak til jer, jeg ikke har nævnt. 

Jeg havde håbet, at et nyt forsvarsforlig var på plads, når jeg skrev dette indlæg. Det skete ikke. Jeg ønsker forhandlerne held og lykke. 

Glædelig jul og et godt nytår. 

Gloria Finis 

Jens Chr. Lund,
Landsformand.
 

 

Udflugt til Silkeborg den 15. september:

Viborg Afdeling stod for at arrangere landsudflugten 2012. Turen gik til Silkeborg Bunkermuseum.

Efter mødet kl. 1000 fik gruppen en engageret og interessant rundvisning af tidligere stabslæge ved Prinsens Livregiment, P.T. Clausen. Rundvisningen varede 90 min, hvorefter man spiste den medbragte mad under livlig snak. Deltagerne var enige om, at det havde været en god dag. Blot synd, at der kun var 19 personer!!

P. Korshøj

 

 

Bogen om Prinsens Livregiment – måske den sidste

GLORIA FINIS

Sælges nu for kr. 50,00 + porto.

Bogen, som alle tidligere soldater og medarbejdere ved Prinsens Livregiment, bør eje.

God julegaveidé.

Købes ved henvendelse til Mindestuerne Læs mere.

 

 

Støtteforeningen for PRINSENS MUSIKKORPS

Granstien 20, 8800 Viborg - telefon: 86 63 86 76/40208676

e-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS

 Som medlem får du rabat ved

      ► Køb af korpsets Cd’er

      ► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter

Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - post@plrs.dk