Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
IVedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Vinterskydning 
Skydningen startede anden onsdag i oktober, der er skydning efterfølgende anden og fjerde onsdag i vintermånederne til og med april måned, hvor vi som vanligt har afslutning med præmie uddeling. Mød talrigt op, der er pladser til alle, som har lyst til at skyde. Vi håber at flere medlemmer vil bruge dette tilbud til nogle gode aftener, sammen med gamle soldaterkammerater.

Kommende arrangementer 
Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 6. marts 2012 Kl. 19:00 i ”Marinestuen.” Vester Fjordvej 79, 9000 Aalborg med samlever.

Efter generalforsamlingen, arrangeres en buffet, lig sidste år, som vi syntes var en stor succes, som skal gentages, dermed håber vi at vore medlemmer vil tage samleveren med til en hyggelig aften, damerne må så passe sig selv, medens mændene afholder generalforsamlingen, det tager normalt ca. 10 min. (Så længe kan de vel tie!) Husk så at invitere damen med.

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig, Senest onsdag d.22. februar. Til Mogens Pedersen tlf. 98 98 19 86. mobil 20 45 48 45 eller e-mail. mtp@turbopost.dk eller Arne Simonsen tlf. 98 38 08 69. 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning / Formanden.
3. Aflæggelse af regnskab / Kassereren.
4. Indkomne forslag / Kontingent.
5. Valg af 3. bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mogens Pedersen, Heintje Nielsen & Karl Erik Nørholt
6. Valg af 2. Suppleanter. På valg er: Kai Svendsen & Tage Hvid.
7. Valg af revisorer. På valg er: Albert Christensen & Bent Madsen.
8. Valg af Fanebærer. På valg er: Arne Simonsen & Heintje Nielsen.
9. Valg af 1. medlemmer til repræsentantskabet På valg er: Aakjær Skov.
10. Eventuelt. 

Fællesskydning
Lørdag d. 17. marts. 2012. Kl. 10:00. afholder DsS/ Aalborg den årlige fællesskydning, i kælderen på Gl. Lindholm Skole.

Der sker altid noget i PLS.- Aalborg. Mød op !
Din Aktive Lokalforening.

Mogens Pedersen
Sekretær
 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918