Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
IVedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne
Vinterskydning
Så er sommeren overstået, og det betyder, at vi igen skal til at skyde vores vinterskydning, vi lagde stærkt ud onsdag d.10, oktober, derefter er det anden og fjerde onsdag i vintermånederne, mød talstærkt op til disse gode aftener.

Vi er kommet godt fra startet, første aften var vi 14 skytter, så kom bare ud af hiet, du er ikke alene.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling tirsdag d.5. marts, 2013 vi gentager generalforsamlingen som de sidste par år med en overdådig buffet, og med damerne som gæster, reserver dagen allerede nu, men, der kommer mere i næste nummer af Dragonen

Afholdte arrangementer
Flagdagen d.5. september 2012. Det blev igen i år en god dag, dagen startede ved soldatens sten, som er placeret ude ved Forsvars og Garnisons Museet, der var fremmødt 16 faner fra Soldaterforeninger, Politi og Beredskabs styrelsen, samt rigtig mange tilhører.

Formanden for DsS. Aalborg Kjeld Christensen bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde, dernæst var der tale af Garnisons kommandant Flemming Larsen.


Fanerne gør klar.


Fanekommando.


 

Turen gik så ind til byen for at deltage i festlighederne, med march gennem byen og festgudstjeneste i Budolfi kirke, dagen sluttede med reception i det gamle Rådhus, alt i alt en rigtig god dag.

Mogens Pedersen
Sekretær 

Jule & Nytårshilsen
Aalborg afdeling ønsker hermed forretningsudvalget, lokalafdelingerne, samt afdelingens medlemmer med familie, en glædelig jul, samt et godt nytår. Tak for et godt samarbejde og fremmøde til vores forskellige aktiviteter. På afdelingens vegne.

Arne Simonsen
Formand.
 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918