Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Afholdte Arrangementer
Vinterskydning
Skydningen startede anden onsdag i oktober, der er skydning efterfølgende anden og fjerde onsdag i vintermånederne til og med april måned, hvor vi som vanligt har afslutning med præmie uddeling, mød talrigt op, der er pladser til alle, som har lyst til at skyde. Vi håber at flere medlemmer vil bruge dette tilbud til nogle gode aftener, sammen med gamle soldaterkammerater.

Kommende arrangementer
Generalforsamling

Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 4. marts 2014 Kl. 18:00 I ”Marinestuen.” Vester Fjordvej 79, 9000 Aalborg. Betaling for ikke medlemmer 50 kr.

Efter generalforsamlingen, arrangeres en buffet, lig sidste år, som vi syntes var en stor suses, som skal gentages, dermed håber vi at vore medlemmer vil tage samleveren med til en hyggelig aften, damerne må så passe sig selv, medens mændene afholder generalforsamlingen, det tager normalt ca. 10 min. (Så længe kan de vel tie!) Husk så at invitere damen med.

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig, Senest fredag d.21. februar. Til Mogens Pedersen tlf. mobil 20 45 48 45 eller
e-mail. mtp@turbopost.dk
eller Karl Erik Nørholt tlf. 25210961

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen /
    Kontingent.
5. Valg af Formand
6. Valg af 3, Bestyrelsesmedlemmer Mogens Pedersen, Heintje Nielsen Karsten Hougård
    Hansen
7. Valg af 2, suppleanter Kai Svendsen og Tage Hvid
8. Valg af 2. Revisorer Albert Christensen & Bent Madsen
9. Valg af fanebærer. Mogens Pedersen & Heintje Nielsen.
10. Valg af 1, medlem til repræsentantskabet. Nuværende. Aakjær Skov
11. Eventuelt.

P.L.S. Aalborg afd./ Bestyrelsen
Der sker altid noget i Aalborg Afd.

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918