Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne
Generalforsamling
Prinsens Livregiments Soldaterforening Aalborg afd. Har afholdt sin årlige ordinære generalforsamling på Marinestuen, der var fremmødt 20 medlemmer og 15 Damer.

Generalforsamlingen startede med valg af dirigent valgt blev Bent Ingolf Johansen.
Formanden Karl Erik Nørholt startede med ordren, før Fanen ind, som blev ført ind af Heintje Nielsen.

Efter at Fanen var ført ind blev 6. afdøde medlemmers navne nævnt og mindet.
Formandens beretning, han kom vidt omkring, men jeg skal nævne noget fra hans beretning, der er afholdt 3 bestyrelsesmøder ved medlemmer på skift.

Arrangementer som foreningen har deltaget i, DsS. regi Repræsentantskabs møde, Formandsmøde, Nytårsfrokost hvor vi bliver orienteret fra Værnene om deres aktiviteter.
Vi har deltaget i Viborg til Repræsentantskabsmøde (Jubilarstævne).

Fanen har deltaget ved følgende, Nytårsgudstjeneste Budolfi, nedlægning af krans ved soldatens sten, som er placeret ved Forsvars og Garnisons Museet, det foregår samme dag som flagdagen d. 5. september, flagdagen foregår med march gennem byen, afsluttes med Gudstjeneste i Budolfi kirke, Deltagelse ved begravelser, Valdemarsdag som også foregår med march gennem byen afsluttes med Gudstjeneste i Budolfi kirke, formanden omtalte at vores medlemstal stille går ned, han omtalte vores fugleskydning formandens sidste or i sin beretning var at en forenings aktivitet afhænger af hvor aktive medlemmerne er. Beretningen blev vedtaget.

Kassereren aflagde et regnskab med et lille underskud, men hvis det ikke bliver større er der til 30 år regnskabet blev godkendt.

Valgene. Formanden blev genvalgt, af Mogens Pedersen, Heintje Nielsen, nyvalg til Kristen Pedersen.

Suppleanter genvalg til Tage Hvid, nyvalg til Lars Kjeldgaard

Revisor genvalg til Bent Madsen, nyvalg til Frank Andersen

Fanebærer genvalg af Mogens Pedersen og Heintje Nielsen

Medlem af Repræsentantskabet genvalg til Aakjær Skov

Eventuelt. Påklædning af vores nye fuglekonge med den flotte kæde, Vicelandsformanden gav os en orientering om foreningens tilstand, om bladet og ellers aktuelle ting, han var afløser for vores Landsformand Jens Chr. Lund (Pigerne savnede dig)

Det var en lang generalforsamling den tog 45minutter, vi var i mellemtiden blevet godt sultne, men Marineforeningen havde sørget for et overdådigt bord, der var stor søgning omkring den store buffet,

Aftenen sluttede kl. ca. 21:30

Der sker altid noget i PLS-Aalborg afd. mød op.
Din aktive lokalafdeling.

Mogens Pedersen
Sekretær

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918