Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne
Vinterskydning
Vinterskydningen er i fuld gang med start anden og fjerde onsdag i vintermånederne med start i oktober, så er det om at komme ud af starthullerne og mød talstærkt op til nogle gode aftener, tag konen og en god soldaterhistorie med.

Afholdte Arrangementer

Fugleskydning
Søndag d.3. august holdt vi vores årlige fugleskydning med ca. 25 fremmødte som blev kaldt i gården kl. 10:00 hvor formanden overdrog kommandoen til fuglekongen, som så skridtede fronten af, skydningen startede med at fuglekongen afgav det første skud på fuglen, der blev skudt til kl. 12:00 der blev holdt frokost til 12:30,skydningen blev genoptaget, men brystpladen faldt kl. 13:15


Med følgende resultat  

Næbet skud Karl Erik Nørholt gevinst 731 Heintje Nielsen   

Halsen skud Jens Kjærsgård gevinst 226 Per Røn

V. Vinge skud Kristen Pedersen gevinst 931 Peer Pedersen

H. Vinge skud Frederik Trudslev Nielsen gevinst 1051 Niels J. Sørensen

V. Klo skud Tove Nørholt gevinst 611 Tage K. Møller

H. Klo skud Agnes Larsen gevinst 66 Niels Ellehammer

Halsen skud Karl Erik Nørholt gevinst 1200 Agnes Larsen     

Brystpladen skud Mogens Pedersen gevinst 91 Niels Mikkelsen  

Fuglekongen bliver præsenteret til generalforsamlingen tirsdag d.3 marts 2015

 

Mogens Pedersen

Sekretær

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918