Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Siden sidst…

Vinterskydning

Så er vinterskydningen sat i gang, men der mangler altså nogle for at vi kan fortsætte denne aktivitet, vi er altså for få, men det kan nås endnu, det er bare om at komme op fra sofaen og komme til skydning, det er anden og fjerde onsdag i vinter månederne.

Fremtidige aktiviteter…
Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 1 marts 2016 kl. 18:00.

Stedet er Marinestuen V. Fjordvej Aalborg.

Der kommer mere ang. Generalforsamlingen i næste nummer af Prinsen

Mogens Pedersen
Sekretær

Aalborg afdeling vil ønske alle vores samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et godt nytår

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918