Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne 

Vinterskydning
Vinterskydningen, det er blevet til noget sløjt noget der er for få til at møde op, hvis der er nogle få som kunne tænke sig at skyde så er vi der igen anden onsdag i vintermånederne, så mød op.

Generalforsamling
Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d, 6..marts 2018 kl. 18:00. Sted. Aalborg Veteranhjem Skydebanevej 12A. 9000 Aalborg efter generalforsamlingen er der en fin buffet med lækre retter der er også lidt vådt til halsen, tag konen eller kæresten med til en god aften i venners lag.

Tilmelding til generalforsamlingen senest 25. februar 2018 det er af hensyn til mad bestilling.

Dagsorden.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren aflægger regnskab.
Indkomne forslag. / kontingent.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer Mogens Pedersen, Heintje Nielsen og Kristen Pedersen
Valg af 2 suppleanter Erik Sigsgaard og Poul Nielsen
Valg af 2 revisorer Frank Andersen og Bent Madsen
Valg af fanebærer Mogens Pedersen og Heintje Nielsen
Valg af 1 medlem til repræsentantskabet Aakjær Skov
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. februar 2018.

Mogens Pedersen
Sekretær
 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918