Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt Aarhus afdelingen

Mangler skytter
Vi mangler skytter, ring til Jan hurtigst muligt.
Næste års generalforsamling bliver 19. marts, Herom senere.

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling 2013 afholdes tirsdag den 19.marts kl. 1900 i De samvirkende
Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, det er etagen over Marineforeningen.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Valg
    A formand på valg Jan Magnussen
    B bestyrelsesmedlemmer på valg Poul Erik Rasmussen, Niels Durr, og Henning Kristensen
    C Bestyrelsessuppleant på valg John Larsen
    D Revisorer på valg Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal
    E Revisorsuppleant på valg John Larsen
    F Fanebærer på valg Niels Durr
6 Eventuelt.

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918