Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt Aarhus afdelingen

Generalforsamlingsreferat 19. marts 2013

Ordinær generalforsamling Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og til landsformand Jens Chr. Lund.

Rutinemæssigt valgtes Ove Grøn til dirigent.

Formanden aflagde en kort beretning hvor han takkede fanebærerne, fordi de velvilligt havde stillet op, hver gang der blev kaldt (og det var ret ofte)

Alle valg var genvalg

Landsformanden Jens Chr. Lund overrakte 25 års nålen til Hans Peter Krupsdahl.

Husk Skydning i ugerne 36-40-44-48-01-05-09 der er stadig ledige pladser.

Der afholdes kammeratskabsaften tirsdag den 5 november kl. 19,00 på adressen Kovnogade 2, det er etagen over Marineforeningen, tilmelding til formanden 14 dage før.

MVH.Poul Erik
 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918