Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2017
Den ordinære generalforsamling 2017 afholdes tirsdag den 28.marts kl. 1900 i De samvirkende
Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

Dagsorden:
Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Valg
Formand på valg: Jan Magnussen
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Poul Erik Rasmussen, Niels Dürr og Henning Kristensen
Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard
Revisorer på valg: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal
Revisorsuppleant på valg: John Larsen
Fanebærer på valg: Niels Dürr
Fanebærersuppleant på valg: Jens Ulsted Sørensen
Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

Eventuelt
 

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918