Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Formandsskifte

Som det fremgik af generalforsamlingsreferatet i sidste nummer af PRINSENS har Aarhus-afdelingen skiftet formand.

Jan Magnussen ønskede ikke genvalg til posten, hvorfor jeg blev nyvalgt. Der er grund til at sige en stor tak til Jan for hans mange år som formand, og heldigvis forbliver han i bestyrelsen, så vi fortsat kan trække på hans arbejdskraft og erfaring.

Aarhus-afdelingen står efter min opfattelse over for 2 store udfordringer:

Et dalende medlemstal og en stigende gennemsnitsalder for medlemmerne. Det hænger selvfølgelig for en dels vedkommende sammen med, at vi ikke længere har et regiment, der kan levere nye, yngre soldater som potentielle medlemmer.

Bestyrelsen har, som ligeledes omtalt i sidste nummer af Prinsens, stillet forslag til repræsentantskabets generalforsamling om at tilbyde medlemmer i Viborg-afdelingen, der har bopæl nærmere Aarhus, frivillig overgang til Aarhus-afdelingen.

På repræsentantskabsmødet blev forslaget tiltrådt, og der vil blive skrevet til et mindre antal medlemmer om den mulige overflytning.

Det kan forhåbentlig øge antallet af medlemmer i afdelingen, men det er også vigtigt, at vi selv gør en indsats. Jeg vil derfor opfordre alle til, såfremt der er mulige emner til medlemmer i familie eller omgangskreds, at anbefale et medlemskab.

Om medlemskab fremgår af vedtægterne: Enhver kvinde eller mand, der har forrettet tjeneste ved Prinsens Livregiment, kan optages som medlem. Endvidere kan optages enhver, der har interesse for Prinsens Livregiments Soldaterforening og på værdig vis støtter foreningen og dens værdier.

Det er således ikke en nødvendig forudsætning, at man har været soldat i Viborg, blot man opfylder den anden forudsætning.

For afdelingen liv er aktiviteter en vigtig forudsætning, og det har været prøvet forskellige ting gennem årene, kammeratskabsaftener, kortspil, keglespil, grillarrangementer m.m.

Skydning er en af de løbende aktiviteter, som genoptages til efteråret – se nedenfor.

Jeg vil gerne høre medlemmerne, om der er forslag til aktiviteter, vi skal tage fat på. Alle forslag er yderst velkomne, og kan fremsendes til mig. Vi vil så i bestyrelse se, om der kan skabes tilslutning til forslagene.

Jeg håber, vi kan styrke medlemstal og aktiviteter i Aarhus-afdelingen.

Gloria Finis

Niels Jørgen Ravn Sørensen   

Mulighed for overflytning mellem Prinsens Livregiments Soldaterforenings fire lokalafdelinger
Med henblik på at etablere et mere hensigtsmæssigt tilhørsforhold mellem det enkelte medlem af Prinsens Livregiments Soldaterforening og soldaterforeningens fire lokalafdelinger tilbydes såvel nuværende medlemmer, som nye overførsel til den afdeling, der geografisk er nærmest den pågældende.

Overflytningen af nuværende medlemmer er selvfølgelig en mulighed, som det er frivilligt at benytte sig af.

Indledningsvis vil tilbuddet om overflytning kun omhandle relativt få medlemmer i Viborg-afdelingen, der gives mulighed for overflytning til Aarhus- afdelingen.

De pågældende vil modtage et frankeret brev med en svarformular, hvor man kan tilkendegive sit ønske.

Hvad er så fordelen ved denne ændring?

For det enkelte medlem indebærer det en tættere geografisk kontakt til soldaterforeningen og bedre mulighed for at deltage i møder og besluttende fora i den lokalafdeling, der er placeret nærmest ens bopæl.

Dette giver i sig selv en god mulighed for at etablere et mere lokalt personligt netværk.

Der vil naturligvis fortsat være mulighed for at deltage i alle fire lokalafdelingers aktiviteter uanset hvilken lokalafdeling, man organisatorisk er tilknyttet

 

Fremtidige aktiviteter
Skydning

Skydning starter op i uge 36 (6/7 sep.) på skydebanerne i Lyseng, og der kan derefter skydes onsdage og torsdage i ugerne 40, 44, 48, 2 (2018), 6 og 10.

Nye skytter er meget velkomne, henvendelse kan ske til Jens Ulsted Sørensen, på mail: anna.soerensen@mail.dk eller tlf. nr. 86999230.

Kom og vær med i et hyggeligt kammeratskab og styrk konkurrencegenet. Jan Magnussen fik en tredjeplads i sidste sæson. Til lykke, Jan.

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918