Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst…

HJEMLØS
Pr. 1. oktober 2017 er Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger hjemløs, idet lejemålet på lokalet i Kovnogade er opsagt på grund af en kraftig stigning i huslejen, varslet af ejeren.

Bestyrelsen for ASS og de tilknyttede foreninger har fundet, at der ikke er økonomiske muligheder for at betale den noget større husleje gennem en forhøjelse af kontingentet, hvorfor der med dyb beklagelse ikke var andre muligheder end at opsige lejemålet.

PLS Aarhus Afdeling har gennem årene gjort god brug af lokalet til generalforsamlinger og medlemsmøder og vil derfor gerne medvirke til at finde et nyt lokale.

Derfor dette opråb til afdelingens medlemmer: Skulle nogle af jer disponere over et lokale med plads til 25-30 personer, som kan lejes til en rimelig pris, eller har I kendskab andre, som har et sådan lokale ledigt, må I meget gerne kontakte mig på mail eller telefon.

Det vil være dejligt hurtigt at få et nyt fælles samlingssted for soldaterforeningerne i Aarhus.

Til slut skal nævnes, at skydning på banerne i Lyseng er startet i september måned. Nye skytter er endda særdeles velkomne. Henvendelse kan ske til Jens Ulsted Sørensen, på mail anna.soerensen@mail.dk eller tlf. nr. 86999230.

Niels Jørgen Ravn Sørensen

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918