Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Bowling og spisning

Som velkomst til afdelingens nye medlemmer og for at give såvel hidtidige som nye medlemmer lejlighed til at mødes under hyggelige former afholder Aarhus afdelingen tirsdag den 13. marts 2018 en aften med bowling og spisning, hvortil alle medlemmer med ledsagere herved indbydes.

Vi mødes hos Bowl’n’Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J. Kl. 17.30 – 17.45, således der er mulighed for at blive opdelt i hold og iføre sig det rigtige fodtøj, inden vi kl. 18.00 skal stå klar på banerne til en kammeratlig dyst en times tid.

Kl. 19.00 giver vi os i kast med en buffet og et hyggelig samvær, som varer så længe vi har lyst.

Der er givet tilskud fra Initiativpuljen til arrangementet, hvorfor deltagerbetalingen kan holdes på et meget lavt niveau, nemlig 50,- kr. pr. deltager for bowling og spisning. Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding, senest mandag den 20. februar 2018, til Niels Jørgen Ravn Sørensen på e-mail.: NJRS@webspeed.dk eller telefon nr. 24916790.

Vi håber rigtig mange medlemmer og ledsagere har tid og lyst til at deltage i dette helt sikkert hyggelige arrangement.

Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling 2018 afholdes tirsdag den 6.marts kl. 1900 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Valg

Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Jan Magnussen

Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard

Revisorer på valg: Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen

Revisorsuppleant på valg: Niels Dürr

Fanebærer på valg: Jens Ulsted Sørensen

Fanebærersuppleant på valg: Niels Dürr

Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

Eventuelt

Bemærk det nye mødested.

 

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918