Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen

Soldaterforeningen og lokalsamfundet

En afdeling af PLS på ca. 50 medlemmer fylder ikke meget i Aarhus by og opland.

Det er vi helt klar over i Aarhus afdelingens bestyrelse, men det skal dog ikke forhindre os i at gøre opmærksom på soldaterforeningens eksistens i vores omgangskreds, og hvor vores daglige færden ellers bringer os hen.

Jeg skal stærkt opfordre alle medlemmer til at gøre det samme, for skal afdelingen overleve på længere sigt kræver det nye medlemmer til erstatning for de, som i sagens natur falder fra, som årene går.

For at kunne fungere som en forening skal der jo være et vist minimum af medlemmer.

En anden måde at synliggøre soldaterforeningens eksistens i lokalområdet er at være repræsenteret med vor fane ved alle de lejligheder, som byder sig.

Vi har heldigvis i Aarhus afdelingen energiske og trofaste folk som fanebærer/-vagter, der gerne rykker ud og i bogstavelig forstand viser flaget.

I 2018 har vi lokalt været til stede med fanen den 4.maj til befrielses-højtidelighed på Skæring Hede og ved Søværnets dag den 9. maj i Ebeltoft samt den 15. juni til Valdemars fest i Aarhus.

Normalt er vi også til stede ved Dronningens ankomst til sommerophold på Marselisborg Slot, men denne modtagelse blev desværre aflyst i år.

Fanen vil den 5. september være til stede ved markeringen af National Flagdag for Danmarks Udsendte i Mindeparken og den 11. november ligeledes i Mindeparken ved markering af 100 års dagen for Våbenstilstanden i 1. verdenskrig.

Den 2.december markeres 75 års dagen for henrettelsen af de 5 sabotører på Skæring Hede, hvor fanen naturligvis også vil være til stede.

I marts og juni var fanen i Viborg til henholdsvis PLS 100 års jubilæum og det årlige jubilarstævne, og til november går turen atter til Viborg til Midtvejsmødet.

Der er derfor al mulig grund til at rette en stor tak til medlemmer, som på denne måde er med til at synliggøre vor forening, hvilket forhåbentlig kan være med til at generere nye medlemmer.

Men alle i afdelingen kan være med til at tegne nye medlemmer, som en forudsætning for afdelingens eksistens fremover.

Lad det være et fælles fortsæt, når Aarhus afdelingen den 5. november passerer sin 45 års fødselsdag.

N. J. Ravn Sørensen

 

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918