Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Æresmedlem i Aarhus Afdelingen

Ved repræsentantskabets generalforsamling i juni måned blev udnævnt 2 æresmedlemmer begge fra Aarhus afdelingen, Poul Erik Rasmussen og Henning Kristensen.

På grund af bortrejse var Henning Kristensen forhindret i at modtage sin velfortjente hæder ved dette møde, men det blev der rettet op på ved Midtvejsmødet i november, hvor landsformanden overrakte medalje til Henning som det synlige tegn på æresmedlemsskabet.

Landsformanden motiverede overrækkelsen med Hennings mangeårige virke i fødselsdagsfonden og i bestyrelsen for Aarhus afdelingen, hvorigennem han har udført et meget stort arbejde for soldaterforeningen og medlemmernes trivsel.

Der er derfor al mulig grund til endnu en gang at ønske Henning et stort til lykke med udnævnelsen.

N. J. Ravn Sørensen

Generalforsamling 2019
Den ordinære generalforsamling 2019 afholdes mandag den 4. marts kl. 1900 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg
Formand på valg: Niels Jørgen Ravn Sørensen
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Poul Erik Rasmussen
Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard
Revisorer på valg: Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen
Revisorsuppleant på valg: Niels Dürr
Fanebærer på valg: Jens Ulsted Sørensen
Fanebærersuppleant på valg: Niels Dürr
Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet
Eventuelt

Bemærk mødestedet

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918