Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling 2020 afholdes mandag den 2.marts kl. 1900 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand. 

Jeg skal opfordre alle medlemmer i Aarhus afdelingen til at møde op – deltage i generalforsamlingen og i det kammeratlige samvær – og være med til at præge aktiviteterne i jeres soldaterforening.

Dagsorden:
1  Valg af dirigent
2  Formandens beretning
3  Regnskab
4  Indkomne forslag
5  Valg
    A Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen

    B Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Jan Magnussen

    C Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard

    D Revisorer på valg: Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen

    E Revisorsuppleant på valg: Willy Mathiesen

    F Fanebærer på valg: Jens Ulsted Sørensen

    G Fanebærersuppleant på valg: Niels Dürr

    H Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

6  Eventuelt

Gloria Finis
Niels Jørgen Ravn Sørensen

 

 

 

 

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918