Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Herning

Bowling
Den 26. september var der igen bowlingdyst imellem Forsvarsbrødrene og Prinsens i Herning-afdelingerne.
Det gav følgende resultat:
Fra Forsvarsbrødrene i Herning
1 Astrid Sigaard 170 kegler
2 Benny Nielsen 159 kegler
3 Knud Nielsen 155 kegler

Fra Prinsens
1 Preben Troelsen 153 Kegler
2 Bruno Andersen 129 kegler
3 Henry Bjerg 125 kegler

Samlet væltede DFB’s 10 spillere 1062 kegler og PLS’s 10 spillere 1020 kegler.
Vi fra Prinsens må så erkende nederlaget, og ønske tillykke til Forsvarsbrødrene. Vi går i skarp træning til næste dyst den 24. april 2014. Hold øje med bladets aprilnummer

Generalforsamlingen 10. februar 2014
Hermed indkaldes til generalforsamling ovennævnte dato på CF Kasernen H.P. Hansensvej 100 i Herning den 10. februar 2014.

Vi starter kl. 18.00 med spisning – prisen pr. pers. er 75 Kr. Efter de kulinariske glæder går vi over til generalforsamlingen der vil blive gennemført efter foreningens love.

Herefter får vi kaffe..

Efter Kaffen har vi fået Vicelandsformand Peder Korshøj til at fortælle om sin tid i det danske forsvar.

Som vi plejer, ser vi gerne at I inviterer jeres damer med til denne aften.

DAGSORDEN.
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab - Herunder orientering om kontingent.
4 Indkomne forslag
5 Valg - På valg er Kasserer Preben Troelsen
6 Valg af suppleanter til bestyrelsen På Valg er Knud Erik Olsen og Bruno Andersen
7 Valg af revisor På valg er Kristian Handberg
8 Valg af revisorsuppleanter På valg er Kurt Nygaard Pedersen og Bent Albrechtsen
9 Valg af medlemmer til repræsentantskabet På valg er Jens H. Jensen og Magne Fonnesbæk
10 Valg af fanebærer På valg er Kristen Knygberg
11 Eventuelt herunder orientering fra Landsbestyrelsen

Alle der er på valg er villig til genvalg.

Vi håber at rigtig mange vil tage imod invitationen til generalforsamling i PLS Herning
Vel mødt

Jens Henry Jensen
Tilmelding til Preben 97121198 eller Magne 97129877 senest den 4 februar 2014


 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon: 97 11 85 51
E-mail:
jens.henry@mail.tele.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918