Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling d. 13-2-2017

Som traditionen byder, var der indkaldt til generalforsamling i PLS Herning afd. d. 13 -2-2017.  Bestyrelse – medlemmer og ikke mindst vore ”piger” var draget af hus så betids at de, kunne nå at være på C F Kasernen i Herning til kl. 18.00.

Herefter kunne der efter at fanen var kommet ind på sin plads bydes velkommen samt til bords – maden var god og der var rigelig.

Generalforsamlingen startede så kl.19.00 og første punkt var valg af dirigent. Nu var det så dejligt at vores landsformand Kurt Mosgaard var hos os til generalforsamlingen. Han blev betroet hvervet og det klarede han med bravur.

Næste pkt. Beretning
Formanden bad herefter forsamlingen mindes de kammerater der er afgået ved døden i årets løb.

Under gennemgangen af årets begivenheder blev følgende nævnt

Ålborg afd. 70 års jubilæum - Jubilæumsdag i Viborg- som altid en god dag for de fremmødte – Veteran Cafe i Holstebro – et rigtig godt tiltag – bør komme flere i andre kommuner – Flagdag 5 September  Herning – Bowling i Herning – det kører rigtig godt – Arbejder på at få flere foreninger med på sigt. Landsudflugt til Energimuseet ved Tange Sø. Rigtig god dag. Midtvejsmøde i Viborg – March gennem byen med musik korpset i spidsen – det er dejligt at opleve. Frokost i mindelokalerne – herefter møde om ” rigets tilstand”

Spå om fremtiden er svært –  men ønskerne er at få et samarbejde med andre soldaterforeninger i Herning Kommune -  arrangementer der kan trække medlemmer  hjemmefra -  arbejde frem mod foreningens 90 års fødselsdag.

Til slut var der en stor tak for det gode samarbejde i bestyrelsen – samarbejdspartnere – landsforeningen m. v.

Næste pkt.  Indkomne forslag
-   Der var ikke kommet forslag at behandle.

Valg til bestyrelsen
På valg var - Kristen Knygberg – Henning Andersen – Jens Henry Jensen alle blev genvalgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen – på valg var Bruno Andersen som blev genvalgt til posten. Det lykkedes ikke at få valgt en suppleant mere.

Valg af revisor – på valg Henry Bjerg Pedersen – Genvalgt

Valg af revisor suppleanter - på valg Kristian Handberg og Bent Albrechtsen  - Genvalgt.

Valg til repræsentantskabet - Magne Fonnesbæk - Genvalgt.

Valg af fanebærer – på valg Kristen Knygberg – Genvalgt

Eventuelt
Her orienterede landsformand Kurt Mosgaard om foreningen og løftede sløret lidt for hvad der rør sig.

Under kaffen var det så igen Kurt Mosgaard der fortalte om sit travle virke efter soldatertiden – samt om hans syn på forsvarets situation p.t.

Referent
Jens Henry Jensen

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918