Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
IVedtægter
Adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt Hundredemandsforeningen

Generalforsamling

Fredag den 7. juni 2013 kl.1600 afholdes ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg Kaserne.

Dagsorden 1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning.
3.
Aflæggelse af regnskab
4.
Valg af formand
5.
Valg af sekretær.
6.
Valg af suppleant.
7.
Indkomne forslag.
8.
Eventuelt.§ 5.

Foreningens bestyrelse udgøres af formand, kasserer, sekretær og 2 suppleanter, som vælges for 2 år. Formanden vælges på ulige årstal, kassereren og sekretær vælges på lige årstal, suppleanter vælges på lige og ulige årstal

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

På foreningens vegne
Søren Sørensen
 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

Støt Prinsens Musikkorps

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918