Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt Hundredemandsforeningen

Generalforsamling i Hundredmandsforeningen
Fredag den 12. juni 2015 kl. 1600 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserne.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af formand på valg er Søren Sørensen.
5. Valg af supppleant på valg er Carsten Hougård Hansen.
6. Indkomne forslag.
7. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Foreningen giver kaffe og brød.

På foreningens vegne Søren Sørensen

 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Søren Sørensen
Borgergade 5 E
7400 Bording
Tlf. 25 33 32 72

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918