Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst…

De vigtigste ændringer af vedtægterne som blev vedtaget på generalforsamlingen er følgende.

Opkrævningen af kontingent og bidrag ved hvert dødsfald er ændret til et beløb som opkræves i september måned dette beløb godkendes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og i 2015 er beløbet sat til 100 kr.

Desuden er der tilføjet en paragraf som siger at foreningen skal opløses når kassebeholdningen er brugt og at de bundne midler skal fordeles til de resterende medlemmer

Resten af ændringerne er en opdatering af teksten og udeladelse af ikke relevante bestemmelser

Sekretær Karl Erik

 

 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Søren Sørensen
Borgergade 5 E
7400 Bording
Tlf. 25 33 32 72

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918