Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling i hundredemandsforeningen
Fredag den 9. juni 2017 kl. 1600 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserne

Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Aflæggelse af regnskab,samt bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.

4.Valg af formand ( på valg er Karl Erik Nørholt )

5.Valg af suppleant ( på valg er Bent Nielsen )

6.Indkomne forslag

7.Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen

Foreningen giver kaffe og brød.

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918