Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Referat af generalforsamlingen i hundredemandsforeningen
Foreningen har 36 medlemmer hvoraf 6 deltog i generalforsamlingen

Formanden bød velkommen og startede med at foreslå Niels Hvid som dirigent som efterfølgende blev valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovlig indvarslet.

Formanden orienterede om hvordan bestyrelsen arbejder og kom ind på at nedturen i økonomien begyndte da bidraget blev sat op fra 3000 kr. til 5000 kr. men man glemte at forhøje medlemmernes bidrag fra 30 kr. til 50 kr. samtidig begyndte medlemstallet at dykke under hundrede medlemmer og der blev stoppet for tilgang.

Kassereren fremlagde regnskabet som viste et underskud på 10600 kr. og en kontantbeholdning på 1554 kr. samt en beholdning af Invest beviser på103000 kr. Dernæst blev kontingentet fastsat til 100 kr. årlig.

Genvalg af formand Karl Erik Nørholt og suppleant Bent Nielsen

Karl Erik
 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918