Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen

Vi har mistet et medlem idet Hugo Koldby er afgået ved døden
Status i foreningen er den at kassebeholdningen er nede på 185 kr. og der kommer ikke penge ind på kontoen før næste år

Ifølge vedtægterne skal foreningen nedlægges når kassebeholdningen er tom.
Kontoen med Spar invest beviserne er stadig urørt og lyder på 103153,30 kr. som skal fordeles til medlemmerne ved nedlæggelse af foreningen. Det vil bestyrelsen så begynde at planlægge hvornår og hvordan det skal foregå.

Der skal indkaldes til generalforsamling og efterfølgende en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis ville være praktisk at vente til den næste ordinære generalforsamling.

Karl Erik
 

 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918