Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen

Generalforsamling i hundredemandsforeningen

Fredag den 8. juni 2018 kl.1600 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserner

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab, samt bestyrelsens forslag til kontingent for kommende år.

4. Valg af kasserer (på valg er Jens Erik Pedersen).

5. Valg af suppleant (på valg er Knud Erik Kristensen).

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen

Foreningen giver kaffe og brød

Husk at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling lige efter den ordinære generalforsamlingen Hvor bestyrelsen foreslår nedlæggelse af foreningen samt forslag til fordelingen af de overskydende midler

Alle medlemmer får indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tilsendt pr. brev

Hilsen Karl Erik

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Karl Erik Nørholt
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 17 60. Mobil: 25 21 09 61
E-mail: storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918