Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Et fantastisk arrangement

Lørdag den 27. november 2010 havde en uvildig gruppe på 4 personer under ledelse af Ulla Brandstrup taget initiativ til at holde en såkaldt genforeningsfest for tidligere ansatte ved Prinsens Livregiment. Ca. 160 deltagere havde taget invitationen op, og det blev en fantastisk oplevelse, hvor man mødte tidligere kolleger, som man ikke havde set i flere år.

Der blev snakket og udvekslet gamle minder og mange aftaler om snart at mødes blev indgået.
Arrangørerne fortjener megen ros for initiativet og afviklingen. Godt gået.

Peder Korshøj

Midtvejsmøde den 29 11 2010 kl. 1000 
Stedet: PLRS lokalet på den gamle kaserne i Viborg. 
Mødet startede med kransenedlægning ved mindestenen på paradepladsen. Dette blev foretaget af Oberst J. C. Lund. 

Derefter bød Oberst J. C. Lund over i PLRS lokalet, som var en del varmere end de udendørs faciliteter, hvor temperaturen var minus 3 grader. 
Obersten bød velkommen til midtvejsmødet, og vi startede med 1 minuts stilhed for at ære vores faldne soldaterkammerater ude i brændpunkterne. Obersten orienterede om den politiske situation vedr. soldaterforeningerne. Specielt udgifterne til det fælles blad blev berørt. Obersten omtalte også et arrangement i den gamle kaserne hal for tidligere ansatte i PLR. Der var ca. 175 deltagere, og der var efterfølgende 27 der ønskede optagelse i PLRS: 

Han overlod derefter ordet til Landsnæstformand Peder Korshøj. Han orienterede om, at netop samme dag som midtvejsmødet, blev det foreløbig sidste veteranhjem i rækken, åbnet i Aalborg. Der kan læses om hjemmet i Aalborg på hjemmesiden: www.veteranhjem.dk.

Den nationale flagdag den 5. september er blevet markeret på mange måder rundt omkring i landet. I Viborg var PLRS med i et arrangement ved Domkirken, hvor Anders Fogh Rasmussen afslørede en mindesten.

Der var i den efterfølgende reception ca. 350 deltagere. Vedr. jubilæumsdagen den 12. juni, blev denne afviklet på sædvanlig vis. Der var ca. 150 deltagere, og ca. 130 til den efterfølgende spisning. Jubilæumsdagen i 2011 bliver pinselørdag den 11. juni. Det har ikke været muligt at finde plads i kalenderen til arrangementet på andre datoer.

Landskasserer Poul Erik Timm fremlagde et foreløbigt regnskab for PLRS. Regnskabet udviste et foreløbigt underskud på ca. 8000 kr. Det er igen bladet Dragonen der er den store udgift. Der blev diskuteret flere mulige løsninger om dette, men intet blev besluttet. 

Landssekretæren bebudede en mindre ændring i vedtægterne, ændringen bliver forelagt på repræsentantskabsmødet den 10. juni 2011. Ligeledes bad han om en ændring i den praksis der hidtil har været gældende for bladets udgivelse på hjemmesiden. Der var enighed om, at når materialet afsendes til redaktøren på bladet Dragonen, sendes det samtidig til webmasteren, som efterfølgende lægger det på hjemmesiden snarest derefter. 

Mødet blev ophævet kl. 1145.
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918