Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Gode venner
Her den 1. januar 2014 vil jeg sende de bedste ønsker for alle medlemmer og jeres familier og venner.

Jeg vil også sige jer tak for indsatsen i 2013.

Selvfølgelig er der specielle personer, jeg vil takke her.

En særlig tak skal lyde til vor Ærespræsident, HKH Prinsgemalen.
Det var et stort øjeblik for PLS, da Prinsgemalen accepterede, at vi måtte sætte et billede af vor Ærespræsident på forsiden af PRINSENS. Vi takker i Ærbødighed.

Jeg vil gerne takke Carsten Hansen fra Aalborg afdelingen for hans store indsats under udarbejdelsen af forsiden til vort blad.
Jeg vil også takke Korshøj, Troelsen og Timm fra landsledelsen. I er fantastiske.

Tak til Erik Jensen og hans kone Susanne for deres store indsats som leder af Mindelokalerne. Også en tak til kustoderne, pudseholdet, rengøringsholdet og andre for, at I holder lokalerne så flotte og for jeres fremragende fremvisning af lokalerne.

Tak til afdelingerne, som alle gør en flot indsats. Jeg vil ikke undlade at nævne, at det glæder landsformandens øjne, når jeg er til generalforsamling i Aalborg Afdelingen. Damerne gør klart forskellen.

Tak til JA (Jensen) for hans store indsats med vor hjemmeside. Forbedringerne i 2013 har været markante. Om nogle år -forhåbentlig mange - må vi erkende, at det bliver hjemmesiden, der bliver hovedkommunikationsmidlet.

Tak til Hundredmandsforeningen for jeres indsats.

Tak til Fødselsdagsfonden for at holde styr på vore fødselsdage og for at sende os en flot hilsen på dagen. Tak til alle, der støtter dette arbejde ved at indbetale et beløb til formålet.

En tak skal lyde til den "lille, undseelige" KP, Tommy Bruhn for mangeårige virke som en markant redaktør. Du havde altid dine meninger, og du undlod ikke at gøre opmærksom på dem. Du var også særlig hjælpsom, tak

Også den nuværende ansvarshavende redaktør, Villy Ager, skal have tak for samarbejdet. Du kan ikke påstå, at du ikke har hørt mig slå i bordet og på anden måde diskret givet udtryk for vore synspunkter. Du har forstået vore synspunkter, tak for det.

Også til vor samarbejdsforening Danske Dragonforeningers Sammenslutning skal lyde et godt nytår og tak for samarbejdet.

Tak til annoncørerne i vort blad

Tak til ledelsen, musikerne og øvrige i Prinsens Musikkorps

En afsluttende tak skal gå til OB Kurt Mosgaard og dit regiment. Vi har stor respekt for jer, selv om vi ikke bliver Dragoner og til evig tid vil føle det som en fejl, at det sammenlagte regiment ikke fik et navn, der ville have været bedre til infanteriets historie.

Mine forventninger til 2014:
A. Vi får lejlighed på en god måde at fortælle vor Ærespræsident, at vi virkelig er stolt over, at have ham som vor chef. Vi glæder os til den 11. juni 2014, hvor vor Ærespræsident fylder rundt. Vi glæder os over, at vi får mulighed for at markere dagen på en måde, som er i overensstemmelse med Prinsgemalens ønske.

B. At vi får mange nye medlemmer. Jeg beder jer alle gøre en indsats for, at vi får fat i alle "gamle Prinser" og øvrige, der kan blive medlem.

C. At vore fanebærere og øvrige deltagere gør en flot indsats de gange, de repræsenterer PLS.

D. At vor jubilæumsstævne den 14. juni bliver et tilløbsstykke. Jeg håber, at vi den dag kan starte den nye tradition, som bliver muligt efter Prinsgemalens fødselsdag.

E. At I holder nogle gode aktiviteter ude i afdelingerne.

Gloria Finis
Jens Chr. Lund, Landsformand.

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918