Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Lej en gallauniform

Prinsens Livregiments Mindelokaler har nu overtaget udlejningen af infanterigalla-uniformer, som i en årrække har været udlånt fra Jydske Dragonregiment.

Alle tjenstgørende og tidligere tjenstgørende officerer, befalingsmænd, konstabler og menige kan leje en gallauniform.

Lejen pr. uniform er kr. 500,00.
I lejebeløbet kan indgå lån af sko/støvler, sølvbælte, hue, handsker og til officerer endvidere en sabel.

Betaling erlægges ved afhentning af uniformen.

Med jakken følger distinktioner, som påsys – ligesom evt. oplægning af benklæder – ved lånerens foranstaltning.

Det lånte leveres tilbage senest 8 dage efter benyttelsen i samme stand som ved modtagelsen. Krav om rensning kan i modsat fald forekomme.

Det er tanken at uniformen lejes til festlige lejligheder og ikke til karneval eller lignende.

Henvendelse til ledelsen af mindelokalerne.

Erik Jensen
major, leder af PLR Mindelokaler.

 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918