Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Gode venner i PLS

Først vil jeg gerne byde alle jer, der i den senere tid er blevet medlemmer, velkommen i vor forening.

Det er en slet skjult hemmelighed, at jeg fandt og finder det forkert, at der ikke er et almindeligt infanteriregiment som historiebærer. Det vil jeg ikke træde mere i nu, men glæde mig over, at så mange bakker op om Prinsens Livregiment, dets historie og traditioner ved at melde jer ind i PLS.
Vort regiment har i alle årene udført en fremragende indsats, som bl.a. da vi var med til at redde Danmark ved slaget ved Nyborg.

I den nyere historie har mange af vore dygtige officerer, befalingsmænd og konstabler ydet en særlig indsats i de internationale opgaver. Jeg hilser jer i respekt.

En særlig del af vor nyere historie har tilknytning til Kongehuset.
Jeg vil her først nævne Prins Joachim.
Vi husker alle, at Prins Joachim blev uddannet indledningsvis som kampvognsdelingsfører og senere som chef for eskadronen.
Jeg håber ikke, at Prinsen læser dette nummer, for jeg må konstatere, at han var en fantastisk dygtig officer med flair for kampvogne og deres indsættelse. Han var også en god kammerat. Når jeg som thybo skriver sådan om en yngre officer, er det fordi, jeg virkelig mener det.
Det er meget naturligt, at Prins Joachim er blevet oberstløjtnant, men jeg må tilstå, at jeg var overrasket over, at ingen ringede og spurgte mig, før han blev udnævnt.

Den næste jeg vil nævne er HKH Prinsgemalen.
Prinsgemalen har igennem mange år betydet meget for regimentet, og må jeg erkende for mig som chef for regimentet.
Jeg sagde altid til Prinsgemalen, at han var den rigtige chef, jeg var substitutten. Jeg tror, at det var årsagen til, at jeg blev regimentschef i over ti år.
Det var altid lærerigt, når den rigtige chef aflagde besøg ved regimentet.
Det var stort, da HKH Prinsgemalen overrakte regimentet vort sidste fane.
Det er fantastisk, at Prinsgemalen er blevet Ærespræsident for PLS, og det er en stor ære for os, at vi har fået lov til at have et billede af Prinsgemalen på forsiden af vort blad PRINSENS.

Vor måde at takke Prinsgemalen er den, at vi ved alle arrangementer altid indleder med en skål for HKH Prinsgemalen.

Som alle ved, fylder vor Ærespræsident rundt i år.
Vi har fået tilladelse til at markere dagen på en særlig måde, som jeg vil orientere jer om i et senere nummer af PRINSENS.
Jeg kan dog afsløre nu, at det har noget at gøre med den litauiske maler, Vilmantas.

Vi planlægger også et arrangement den 30. oktober, hvor jeg er overbevist om, at der bliver fuldt hus. Så snart dette arrangement er planlagt, får I besked, så I kan komme forrest i køen.
Jeg kan afsløre, at arrangementet har noget med musik, kultur og god vin at gøre.

Jeg er glad ved at kunne holde kontakten med jer via PRINSENS. Jeg vil gerne, at I skaffer flere medlemmer, som vi kan holde kontakt med.

Gloria Finis.

Jens Chr. Lund
Landsformand

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918