Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Udstationering til Polen – en udfordring og en stor oplevelse


Forrest til venstre: Carsten Mørkenborg.

Mit navn er Carsten Mørkenborg, jeg kom til Prinsens Livregiment i december 1979 fra Hærens Officersskole og våbenkursus ved Kampskolen. Efter forskellig tjeneste ved eskadronen og i I bataljon tog jeg i 1985/86 til Cypern på Hold 44 og derfra til Vestre Landsdelskommando som efterretningsofficer. I december 1988 tilbage til regimentet for at være chef for stabskompaniet i hele 1989 og derfra på generalstabskursus i København. Efter tjeneste ved BALTAP og ved Hærens Operative Kommando (HOK) i Karup og som Chef/Operationssektion ved 1. Jyske Brigade kom jeg i 1997 tilbage til regimentet som chef for II bataljon, hvilket desværre blev min sidste tjeneste hjemme ved regimentet. Resten af min tjeneste forrettede jeg ved det britisk ledede korpshovedkvarter (ARRC) i Mönchengladbach i tre år, i NATO-staben i Karup (inkl. en mission til Kabul), AFDCH i HOK i fire år og endelig de sidste fem år i korpshovedkvarteret i Stettin, Polen som Chief Operations.

Hele denne indledning skal kun tjene to formål: At nogen måske kan genkende navn og tjeneste og forhåbentlig have gode minder med dette samt for at oplyse om en bred og nuanceret baggrund for min sidste udstationering og de oplevelser jeg og min hustru fik ud af det. Kort fortalt kan det sammenfattes til: Udfordrende, lærerigt og sjovt. Vi havde fem dejlige år i Stettin!
Men hvad er Stettin og hvilken tjeneste kan man forrette der. Stettin er en universitets- og havneby placeret ved den nordlige munding af Oderfloden i det nordvestligste hjørne af Polen, og kun ca. 15 km fra grænsen til Tyskland. Her ligger nu det hovedkvarter, som tidligere var placeret i Rendsborg, og som siden flytningen fra Rendsborg er vokset fra tre nationer (Danmark, Tyskland og Polen) til nu 13 nationer som bidragydende. Hovedkvarteret hedder nu HQ Multinational Corps Northeast (MNC NE). Den danske del af staben tæller 20 officerer og befalingsmænd af de 200 militære stillinger i alt. Der er desuden et lille Dansk Element med en chefsergent og en korporal samt tre lokale polske medarbejdere som sørger for det meste af den militære administration samt danskernes samspil med polske myndigheder. Og det er en kæmpe hjælp at have dette element – specielt fordi det er hamrende svært at lære polsk så man kan klare sig, og så er bureaukratiet meget omfattende og en hel del anderledes end man er vant til fra Danmark

Af HQ MNC NE opgaver vil jeg blot omtale de to som fyldte mest i min tjeneste, nemlig at bidrage til oplæring af officerer fra nye NATO medlemslande i NATO procedurer samt bidrage til at integrere nye medlemslandes militære styrker i NATOs Styrkestruktur. Den første gjorde vi i det daglige med alle de forskellige landes tjenstgørende officerer og befalingsmænd (BM) samt på øvelser. Det var en stor fornøjelse at være chef for operationsafdelingens 11 officerer og BM fra Tyskland, Polen, Slovenien, Estland, Lithauen, Tjekkiet, Kroatien og Danmark. Det var også udfordrende, at finde styrker og svagheder ved alle disse vidt forskellige personer med meget forskellige forudsætninger og udvikle disse, men det var en stor hjælp at den laveste fællesnævner faktisk lå ret højt på skalaen og der derved var virkelig god basis for videreudvikling. Denne del af jobbet var nok den jeg nød mest og som også var sjovest – men tillige lærerigt - for mig personligt. Dagligt samarbejde i et multinationalt miljø er udfordrende, lærerigt og morsomt – heldigvis.

MNC NE laver desuden øvelser for de bidragydende land efter ønsker fra disse, ligesom korpset deltager i øvelser lavet af andre højere hovedkvarterer. Her skal jeg da – lidt dagsaktuelt – nævne samarbejdet med den polske værnsfælles HQ som har bedt om MNC NE deltagelse i en stor stabsøvelse hvert andet år hvor temaet er forsvar af Polen mod en udefra kommende fjende. Desuden laver korpset stabsøvelser, hvor de nyeste NATO strategier afprøves og indøves for de deltagende stabe – de såkaldte CRYSTAL EAGLE øvelser. I 2013 foregik denne øvelse i Nymindegablejren i Danmark. Det turde være indlysende at disse store øvelser giver en operationsafdeling masser af arbejde og oplevelser.

Men også rent privat var opholdet i Polen og Stettin en stor og dejlig oplevelse. Vi fik en godt hus at bo i med lidt plads til liggende gæster, som er meget nødvendigt, når man gerne vil have besøg af familien mv. fra Danmark – de smutter jo ikke bare lige hjem igen efter en middag og kaffen. Og så er Stettin en dejlig by med gode forretninger, centre, kulturliv, parker og idrætsfaciliteter. Men ja, der er mange store grimme boligblokke stadigvæk, men de bliver saneret og vedligeholdt bedre, og lejligheder slåes sammen for at leve op til nutidige krav og standarder. Polakkerne er næsten lige så stolte over og arbejdsomme med deres hjem og boliger som danskerne. Vi nød meget koncert- og operatilbudene i byen samt mulighederne for at gå ud at spise til meget overkommelige priser. Og det blev ikke ringere af at der er virkelig gode offentlige transportmidler eller meget billige taxaer (efter danske forhold), så der er ingen grund til at køre selv, når man skal i byen for at more sig. Vi oplevede dog også, at antallet af biler i byen steg ret meget i perioden, og at kvaliteten af disse biler var imponerende god. Som regel bedre end de danske.
Men jeg vil nok lige fremhæve samværet og sammenholdet med de andre danskere i HQ. Det var en forrygende god oplevelse at være en del af dette. Det viste sig især i forbindelse med, at MNC NE leverede ca. 120 officerer og BM til hovedkvartererne i Kabul i januar – august 2010. Dette indebar at næste alle danske stabsmedlemmer var udsendt samtidig og at det danske element stod for støtten til familierne. Det virkede utrolig godt, men vi brugte også meget af det som PLR har stået for i forbindelse med støtten til udsendte og pårørende. Men det interne sammenhold og sociale forbindelser på kryds og tværs har givet os venner for livet og minder vi meget, meget nødig ville have været foruden.

Og så skal jeg da også lige nævne nogle af de dejlige ture og mini-ferier m.v. vi gjorde rundt i Polen. Det er et dejligt land som har masser at byde på, både rekreativt med strande, bjerge, søer og museer mv. Byer som Poznan, Krakow og Gdansk kan meget anbefales, men der er mange flere som også fortjener et besøg. Og fordelen er jo at det stadig er relativt billigt at være turist i Polen, men skynd jer. Den polske økonomiske udvikling står bestemt ikke stille, tværtimod, så stigende priser er noget vi også har oplevet. Et enkelt hjertesuk er der dog afslutningsvis. Polakkerne har investeret milliarder af euro i deres infrastruktur med veje, jernbaner mv., men der er lang vej igen. De bliver ikke færdige med vejene i min levetid; men der er godt nok også mange af dem.

Men alt i alt havde min hustru og jeg en rigtig dejlig tid i Polen, såvel arbejdsmæssigt, privat og socialt. Og vi vil blive ved med at komme tilbage til dette spændende land, som ligger lige udenfor vor nationale dørtærskel.
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918