Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Referat fra Prinsens Livregiments Soldaterforening repræsentantskabsmøde den 13. juni 2014 kl. 1700 i Paradiset

Aage Pedersen blev valgt til dirigent og gav ordet til Landsformanden Jens Chr. Lund.
Landsformanden glædede sig over, at foreningen gik rigtig godt. Han udtrykte glæde og stolthed over bladets nye forside. Der er stadig ting der skal rettes til, men vi er kommet langt med bladet. Gaven til HKH prinsgemalens 80 års dag blev overrakt den 28. maj ved en ceremoni med deltagelse af de givende kommuner, Viborg, Skive og Holstebro samt PLS. Der bliver en hyldestkoncert i anledning af HKH Prinsgemalens 80 års fødselsdag i Viborg Tinghal den 30. oktober med deltagelse af HKH Prinsgemalen. Landsformanden udtrykte en stor tak til alle.
Beretningen blev godkendt

Formanden for mindestuerne major Erik Jensen gav en gennemgang af årets gang. Der havde været stor interesse for at se mindestuerne, samt salg af effekter derfra. Året havde givet et pænt overskud på næsten 11000,- kr.

Landskasserer Poul Erik Timm gennemgik regnskabet for PLS 2013, der udviste et overskud på 26907,- kr. Han foreslog at nedsætte lokalforeningernes bidrag til landsforeningen fra 100,- kr. til 80,- kr. Dette blev vedtaget. Regnskabet blev godkendt.

Fødselsdagsfonden aflagde beretning og regnskab. Der var et overskud på 11400,- kr. Der var fra lokalafdelingen i Viborg fremsendt forslag om, at Fødselsdagsfonden hvert år skal overføre et økonomisk bidrag til drift af medlemsbladet ”Prinsens”. Beløbet fastsættes hvert år på det årlige repræsentantskabsmøde efter forslag fra Fødselsdagsfonden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Jubilæumsudvalget aflagde beretning og regnskab. Der havde været 126 til spisning i 2013. Regnskabet udviste et underskud på 145,- kr. Regnskabet blev godkendt.

Major Erik Jensen aflagde beretning over PLS fond. Bestyrelsen har på et møde vedtaget at nedlægge denne fond og midlerne bliver ifølge vedtægterne overført til PLS. Beløbet udgør ca. 134000,- kr. Regnskabet blev godkendt

Bladudvalget for Prinsens aflagde beretning og regnskab. Et god start og en god tone. Overskud det første år er på 64489,- kr.

Valg af landsformand. Jens Chr. Lund blev genvalgt.
Valg af Landssekretær. Preben I. Troelsen blev genvalgt.
Valg af 2 revisorer. Henry Bjerg og Mogens Pedersen blev genvalgt.
Valg af foreningens redaktør til bladet Prinsens, Preben I. Troelsen blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer til fødselsdagsfonden. Valgt blev Henning Kristensen, Poul Erik Rasmussen og Mogens Pedersen.

Under eventuelt blev det aftalt, at Midtvejsmødet afholdes den 29. november 2014, idet musikkorpset denne dag går gennem Viborg by.

Der blev udleveret faneplader til lokalafdeling Herning og Aarhus for deltagelsen i arrangementer ved Dybbøl.
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918