Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Beretninger ved Repræsentantskabsmødet fredag den 9. juni 2017
Jubilæumsudvalget:
Det var et vellykket stævne lørdag den 13. juni 2016 med ca. 150 deltagere. Vi var igen begunstiget af et godt vejr. Vi gennemførte det planlagte program med musik fra Prinsens Musikkorps, march gennem byen, kransenedlægning, medaljeoverrækkelse, fotografering, besøg i mindelokalerne og frokost.

I år bliver det lidt anderledes, idet vi skal spise frokost i Tinghallen grundet renovering af Viborg Lounge. Der er i øjeblikket tilmeldt 115 personer til frokost. De ældste jubilarer har 70 års jubilæum.
Tak til Fødselsdagsfonden for at give et tilskud på kr. 6.000. Også tak til jubilæumsudvalget for godt og solidt arbejde.

Bladudvalget:
Bladudvalget består af Villy Ager som redaktør, Teddy Børgesen som lokalredaktør og Ole Clausen som kasserer, alle fra Dragonernes forening. Ole er nu afløst af Arne Rindum som kasserer. Fra PLS er der Preben Troelsen som lokalredaktør, Jens Henry Jensen som sekretær og Peder Korshøj som formand.

Udvalget holder 2 planlagte møde om året, hvor vi drøfter bladets indhold og økonomiske forhold.
Desværre må vi konstatere, at det ikke går ret godt med annoncer. Der er fald i antallet af annoncører. Og hvad kan der gøres ved det? Der er nu fra hver forening udpeget en person, der skal forsøge at hverve nye annoncører. Men vi har behov for hjælp fra lokalafdelingerne. I må kunne finde nogle, der vil støtte os med en annonce. Kontakt mig med oplysninger om de pågældende, hvorefter jeg vil arbejde videre med annoncøren.

Der er en god stemning i bladudvalget og et godt samarbejde. En stor tak til alle i udvalget og i særdeleshed til redaktøren for det store arbejde der udføres. Hjælp os nu med at finde annoncører.

P. Korshøj

Landsudflugten 2017:
I området til temaer og særlige udstillinger, vil man kunne gå på opdagelse i flere “tidslommer”, med levende miljøer. Temaerne dækker bl.a. “1864”, “1. Verdenskrig”, “2. Verdenskrig”, “Viet Nam”, “Kold Krig”, m.v. I dette område, møder du bl.a. Gillelejegruppens Videnscenter 40-45, Telegrafregimentets Historiske Samling, Militærkøretøjs Klubben, Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening, Dansk Militaria Forening, Flyvevåbnets Historiske Samling, Luftværnsartilleriforeningen, Zeppelin- og Garnisionsmuseum Tønder, Historiske Militære Kjøretøyers Forening (Norge), Regimentet (“tysk” reenactorforening), WW2 Tommies, WW2 Yanks, WW2 GI’s, NVA (“østtysk” koldkrig reenactorforening), Jydske Landsoldater, Danforcebataljonen, Westfront 1916, Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred, Veteran Schwimmwagen (Norge), Ex Military Land-Rovers Danmark, Pz.Jg.Abt.228 (Tyskland), osv., osv…

I foreningsområdet møder du bl.a. samlingerne fra flere af hærens garnisoner i Danmark; Jyske Dragonregiments Veteranpanserforening, Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling, Gardehusarsregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening, Aalborg Kaserners Veteranpanser- og Køretøjsforening.

“Café de Normandie” er åben for både deltagere og publikum. Her kan man, i næsten autentisk fransk landidyl, anno 1944, købe sig en kop kaffe, en forfriskning, eller måske et glas koldt fadøl, til meget rimelige priser.

Kiosken drives af KFUM’s Soldatermission og er åben fredag og lørdag. Her kan du bl.a. købe dig en veltilberedt grillpølse, som kan indtages med udsigt over store dele af udstillingsområdet.
Arenaområdet bruges til opvisninger med alt fra helikoptere, pansrede køretøjer, historiske hjulkøretøjer, morterskydninger, sortkrudtsskydning med forladekanoner, kampdemo, osv. Der er ved arenaen opstillet særligt tilskuerområde, med højttaleranlæg. Husk høreværn til de yngste gæster..!

Der er indgange til udstillingsområdet, såvel fra vest som øst. Fra parkeringsområderne, ligeledes såvel vest som øst for udstillingsområdet, vil der, fredag og lørdag, blive indsat gratis, kontinuerlig bustransport, som kan lette tilgangen til udstillingsområdet, for særligt de yngste, ældste og gangbesværede gæster. Hold øje med de afmærkede busholdepladser, ved parkeringsområderne. Men forbered dig på, at parkeringsområderne vil bære præg af at være intermistiske. Som allerede nævnt, er Classic Military Show et ikke-kommercielt arrangement, og vi har ikke midler til, eller mulighed for, at kunne indrette fuldt præparerede parkeringsområder. Udflugten 2017.
Se mere under Herning afdelingen og hjemmesiden for classicmilitaryshow 2017.

Finderup Øvelsesterræn.

Mulighed for overflytning mellem Prinsens Livregiments Soldaterforenings fire lokalafdelinger:
Med henblik på at etablere et mere hensigtsmæssigt tilhørsforhold mellem det enkelte medlem af Prinsens Livregiments Soldaterforening og soldaterforeningens fire lokalafdelinger tilbydes såvel nuværende medlemmer, som nye overførsel til den afdeling, der geografisk er nærmest den pågældende.

Overflytningen af nuværende medlemmer er selvfølgelig en mulighed, som det er frivilligt at benytte sig af.

Indledningsvis vil tilbuddet om overflytning kun omhandle relativt få medlemmer i Viborg-afdelingen, der gives mulighed for overflytning til Aarhus-afdelingen.

De pågældende vil modtage et frankeret brev med en svarformular, hvor man kan tilkendegive sit ønske.

Hvad er så fordelen ved denne ændring?

For det enkelte medlem indebærer det en tættere geografisk kontakt til soldaterforeningen og bedre mulighed for at deltage i møder og besluttende fora i den lokalafdeling, der er placeret nærmest ens bopæl.

Dette giver i sig selv en god mulighed for at etablere et mere lokalt personligt netværk.
Der vil naturligvis fortsat være mulighed for at deltage i alle fire lokalafdelingers aktiviteter uanset hvilken lokalafdeling, man organisatorisk er tilknyttet

Udnævnelse og forfremmelse:

HM Dronning Margrethe har efter indstilling fra Erhvervsministeriet forfremmet bankdirektør og konsul, Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S fra Ridder af Dannebrogordenen til Ridder af 1. Grad af Dannebrogordenen. Peter Vinther Christensen har i samme forbindelse modtaget Ridderkorset i Guld.

Tidligere har Peter Vinther Christensen den 29. oktober 2015 af Forsvarschefen modtaget Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld indsats, og 4. maj 2011 modtog han Fortjenstmedaljen af Hjemmeværnets chef. Peter Vinther Christensen blev Ridder af Dannebrogordenen den 11. oktober 2005.

Prinsens Livregiments Soldaterforening ønsker hjertelig tillykke.


 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918