Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Landsformanden har ordet…
Velkommen tilbage fra ferie og vel mødt til efterårets mange spændende aktiviteter med gode venner i PLS regi.

I skrivende stund opholder jeg mig på en skydebane i Estland, hvorfra der kun er nogle stenkast til den russiske grænse. Jeg er kortvarigt trukket i uniform igen som delegationschef for det danske militære 300 meter skydelandshold. Estland er vært for et regionalt stævne med bl.a. de baltiske lande samt Finland og Norge. Besøget giver også god anledning til at drøfte situationen i Estland og forholdet til Rusland og det store russisktalende mindretal. Folk her er – med rette - bekymrede over den russiske fremfærd i bl.a. Georgien, Krim og Øst-Ukraine. Det er dermed velbegrundet, at NATO-landene nu sender soldater og enheder til de østeuropæiske lande, så Putin ikke fristes til at tage det næste skridt. Folketinget har netop vedtaget, at Danmark sender 200 mand fra 2018, idet vi kommer til at indgå i en britisk ledet bataljon.

Udsendelsen til Estland er endnu en opgave, som ikke var forudset ved det seneste forsvarsforlig, hvor Forsvaret blev pålagt meget store besparelser. Det gældende forsvarsforlig udløber med årets udgang, og forhandlingerne i Folketinget om et nyt forlig starter for alvor i august-september. Med præsidents Trump's krav om, at NATO-landene lever op til den gensidige aftale om at bruge mindst 2% af BNP på Forsvaret og de mange nye og voksende opgaver i Arktis, i Europa og situationen med flygtninge og immigranter, så burde der være lagt op til forbedringer, men intet er givet på forhånd. Pt. yder Danmark blot 1,14 %.
Et af efterårets aktiviteter bliver landsudflugten til Classic Military Show i Finderup Øvelsesterræn. Udflugten arrangeres af Herning Afdelingen, og det bliver fantastisk spændende med mulighed for gensyn med gammelt grej og soldaterkammerater fra nær og fjern.

Jeg håber, at landsudflugten også vil give inspiration til nye medlemsaktiviteter i alle lokalafdelinger, så vi opleves som en forening i stadig bevægelse fremad.

Gloria Finis – og vel mødt i Finderup Øvelsesterræn den 19. august!

Med venlig hilsen
Kurt Mosgaard

Vores landsformand var lige en tur i Estland som formand for Danmarks Militære 300 m. skydehold.
Fra venstre Lars Jepsen, Johnny Olsen, Allan Aagaard og med landsformanden yderst til højre.

 

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918