Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
  Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Formandens beretning for år 2012

Vi har i løbet af 2012 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden:
Æresmedlem Jens A. Jensen, Henry Keller, Erik Thonbo Rasmussen, Hans Lassen, Henning Pedersen og P. Bassum Møller
Æret være deres minde. 

Indledning:
Det er bestyrelsens vurdering, at 2012 har været et godt år for foreningen. Vi har haft god tilslutning til næsten alle vore arrangementer. Økonomisk har året givet et lille underskud, men vi slutter året med en beholdning på ca. 270.000 kr. men herom senere ved kassereren. Vi startede året med at være 630 medlemmer. Vi har fået 56 nye medlemmer, men med en betragtelig afgang af forskellige årsager, må vi nøjes med en netto fremgang på 17 medlemmer, således at vi ved udgangen af 2012 var 647 medlemmer i vores afdeling. På landsbasis er der 924 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 4 medlemmer. Udviklingen fortsætter, idet vi i år allerede har fået 22 nye medlemmer. Så glem al tale om, at vi er en uddøende forening. Den nye tilgang af medlemmer skyldes også, at mange af vore medlemmer også i 2012 har skaffet os nye medlemmer fra deres omgangskreds, og hvor de ellers møder tidligere soldater og ansatte fra Prinsens Livregiment. 12 medlemmer har hvervet 22 nye medlemmer Tak for det. Men vi har fortsat behov for jeres hjælp til dette arbejde, og derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte hvervekonkurrencen. Når I som medlem skaffer et eller flere nye medlemmer, deltager man i lodtrækning om 3 flasker rødvin ved årets udgang. I kender sikkert en tidligere soldat fra regimentet, der ikke er medlem – Endnu. Få fat i pgl. og skaf et nyt medlem.  
Lidt om årets aktiviteter 

Generalforsamling:
Ved generalforsamlingen i 2012 var der mødt 46 deltagere. Der blev overrekat 25 års medlemsmedalje til Henrik Fjeldsted.
Samarbejde med Dragonforeningen i Holstebro:
Vi har fortsat samarbejdet med Dragonforeningen i Holstebro. Den 25. april var der 10 deltagere herfra, der besøgte Hjemmeværnsmuseet i Holstebro, spiste på kasernen og sluttede af med et besøg i Odd-Fellow-logen i Holstebro.

Aftenudflugt:
Den 15. maj var vi på aftenudflugt med 21 deltagere. Vi havde valgt at besøge Helicopter Wing på flyvestation Karup. Med en kvik guide i Frank Larsen så vi hundeskolen, helikoptereskadrillen og brandstationen. Vi sluttede af med kaffe i Propelmessen. Det var en rigtig god aften.

Jubilarstævne:
Vi var igen heldige med vejret, da vi den 9 juni afviklede vores jubilarstævne med ca. 180 deltagere. Det var en glæde, at så mange bakkede op. Vi startede på banegården og med Prinsens Musikkorps i spidsen gik paraden gennem en flagsmykket by til kasernen. Her blev paraden modtaget af vores landsformand, Jens Chr. Lund og den kommende chef for Dragonregimentet, oberst Kurt Mosgaard. Der blev nedlagt en krans ved mindestenen, der blev overrakt medaljer til de ældste jubilarer, og der var holdvis fotografering. Mindelokalerne havde mange besøgende. Herefter gav Prinsens Musikkorps en flot koncert i idrætshallen Dagen sluttede med frokost i Viborg Lounge. Tak til jubilæumsudvalget for et godt arbejde.

Fugleskydning:
Den 1. september afvikledes årets fugleskydning med 14 deltagere. Dagen startede med et flot morgenbord. Herefter gik skydningen i gang, og Bjørn Jensen blev årets fuglekonge Herefter var der frokost og præmieoverrækkelse. En god dag, men der er plads til flere skytter næste gang.

Flagdag:
I Viborg deltog vi i markeringen af Danmarks nye nationale flagdag den 5. september, flagdagen for Danmarks udsendte. Der var først en gudstjeneste, hvorefter vi mødtes ved mindestenen og deltog i nedtagningen af flaget. Arrangementet tilrettelægges af kontaktudvalget for de samvirkende soldaterforeninger i Viborg og Omegn, og vores forening er repræsenteret i udvalget.

Landsudflugt den 15. september:
Vi stod for at arrangere den årlige landsudflugt. Vi besøgte bunkermuseet i Silkeborg og fik en rigtig god rundvisning af tidligere stabslæge P.T. Clausen. En god dag, men desværre kun med 19 deltagere

Bowling:
Den 7. november deltog 30 medlemmer og pårørende i bowling med spisning i Bowl´n Fun. Det blev en morsom aften, hvor alle kunne være med. Helle Thougaard og Denis Nielsen fik præmie for det bedste resultat.

Julefrokost:
48 medlemmer og pårørende deltog i vores julefrokost den 9. december i Cafe Stationen. Vi fik en juleanretning, spillede lotterispil og hyggede os med hinanden. En god dag.  
Det har i årets løb været en glæde for bestyrelsen, at vi har haft en ret god tilslutning til vore arrangementer.

Udadrettet virksomhed:
Vi benytter enhver lejlighed til at være synlige og til at hverve nye medlemmer. Vi har deltaget i en torvedag på Hjultorvet, arrangeret af kontaktudvalget. Desværre deltog der kun 4 foreninger. Vi var de mest aktive med en konkurrence om regimentets historiske dage . Det gav 71 deltagere, og vi fik 2 nye medlemmer. Vi har opfordret kontaktudvalget til at gentage torvedagen.

Fanen:
Vores fane har deltaget i arrangementer således: Ved Hjemmeværnets nytårs-gudstjeneste i Viborg Domkirke, den 4. maj ved mindemuren ved domkirkepladsen, ved march gennem byen den 15. juni på Valdemarsdagen, ved Rindsholm Kro den 4. juli, ved HMD besøg i domkirken den 2. september, ved flagdagen den 5. september og ved regimentets 355 år fødselsdag den 30. november. Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til fanebærer og hjælpere.

Vore faste aktiviteter:
Til kammeratskabsaftener i ”Paradiset” møder der 10-15 kammerater, der 2 gange om måneden i vinterhalvåret hygger sig en 3 timers tid med at spille kort og billard. Jeg opfordrer jer til at møde op til disse fornøjelige aftener. Der kræves ingen specielle færdigheder. Det vigtigste er at være med.

Skydning:
Der er ca. 9- 10 skytter, der 2 gange om måneden mødes for at skyde, om sommeren på udendørs bane og om vinteren på indendørs bane. De siger, at der er plads til flere, så det er bare at kontakte Bent. De er meget dygtige, og i 4 -kantskydningen på 200 m vandt vore skytter igen pokalen. På 15 m fik de en 2. plads. I kampen om de udsatte vandrepokaler under kontaktudvalget fik Aage Pedersen 200 m pokalen og Bent Svejstrup og Karl Buksti delte pokalen på 15 m. Stort tillykke til skytterne. En stor tak til Bent, fordi du tager dig af ledelsen i skydeudvalget.

Mindelokalerne:
Det går fint med mindelokalerne, men vi kunne godt ønske os flere besøgende. F.eks. synes vi, at det er en god ide for en arbejdsplads eller en forening at starte sin sommerfest eller julefrokost med et besøg i lokalerne. En stor tak til Erik Jensen for det store arbejde med lokalerne.

Bladet dragonen:
Vores blad er udkommet 5 gange i 2012. Det er fra 1. juli 2013 definitivt slut med støtte fra Dragonregimentet, både hvad angår økonomi og arbejdsbidrag. DDS og PLS har dog besluttet, at vi fortsat vil udgive et fælles blad. Forløberen har I set ved det sidste blad, som udkom i en noget anden form end hidtil. Udformningen er vi ikke helt tilfredse med, men det bliver rettet. Det bliver sådan, at vi fremover 5 gange om året udgiver et blad med fælles indhold, men med 2 forskellige sider, én forside hedder Dragonen, og den til os kommer til at hedde Prinsens. Der bliver i næste uge afholdt et møde med det formål at få nedsat en ledelse fra de 2 foreninger til at drive bladet. Der vil også komme en artikel fra os i hvert blad, så hvis I har noget på hjerte, så kontakt mig.

Veteranhjem:
Vi støtter Veteranhjemmet i Ålborg, men der mangler værter, der vil tage en tørn. Så hvis det skulle have jeres interesse, kan I kontakte mig. Man får tilskud til mad og kørselsgodtgørelse.

Vore udsendte:
Vore udsendte soldater gør en stor og farlig indsats for Danmark i Afghanistan. Vi skylder dem dyb respekt og anerkendelse for deres arbejde under vanskelige forhold. Vi deltager i hjemkomstarrangementer for enhederne med vores fane, men I kan også som enkeltpersoner gøre en forskel. Når I møder dem i dagligdagen, kan I gå hen til dem og sige tak for indsatsen 

Og lad mig så se lidt frem i året 2013
Vi har allerede planlagt arrangementerne i 2013. Alle kommer i bladet, men af hensyn til jeres planlægning vil jeg nævne dem her:
16. april: Møde med Dragonforeningen. Vi starter i Domkirken og derefter spisning i lokalerne
14 maj: Aftenudflugt til Viborg Miniby. Pårørende er velkommen
8. juni: Jubilarstævne
31 august: Fugleskydning
30 oktober: Bowling med pårørende
8.december: Julefrokost med pårørende

Tak:
Jeg vil til slut rette en tak for den støtte, der i årets løb er givet til vores forening. Tak til jer medlemmer, for opbakning og deltagelse i vore arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk og økonomisk støtte, tak til medarbejderne ved kaserneelementet, som vi fortsat kalder det :Tak for jeres altid store hjælp til vore arrangementer, tak til Kontakt-udvalget for et godt samarbejde, tak til den lokale presse for stor imødekommenhed, når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud. Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde og optage indlæg fra vores forening.
Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammerater for godt og konstruktivt samarbejde og for jeres løsning af opgaverne under mit jævnlige fravær.  
Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i min beretning. 

P. Korshøj

Skydning
I en årlige 4-kant skydning på 15 m bane indendørs mellem Garderforeningen, De Blå Baretter, Forsvarsbrødrene og Prinsens Livregiments Soldaterforening vandt vore skytter konkurrencen med 966 points, Forsvarsbrødrene fik 961, De Blå Baretter 933 og Garderforeningen 903 points. Bedste skytte fra det vindende hold var Denis S. Nielsen. Endvidere fik Bent Svejstrup overrakt den af Nordea udsatte vandrepokal som bedste individuelle skytte i 2012 på 200 m udendørs. Stort tillykke til vore skytter, som igen gjorde det godt.

Stort show med gamle pansrede køretøjer i Finderup Øvelsesterræn
Jydske Dragonregiments Panserveteranforening afholder i dagene 23. – 25. august 2013 et stort arrangement med gamle militærkøretøjer og andet militært isenkram i Finderup Øvelsesterræn. Der er gratis adgang med indkørsel ved 10 km stenen vest for Ravnstrup på hovedvej A 16.

Fra showet i "Camp Tovby" i 2011.

Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september
Alle indbydes til dette arrangement, der starter med en gudstjeneste i Viborg Domkirke med efterfølgende sammenkomst ved mindestenen bag sognegården. Planlagt til at starte kl. 1900, men se i dagspressen og på hjemmesiden. 

Fugleskydning
Alle medlemmer indbydes herved til årets fugleskydning lørdag den 7. september 2013 kl. 0900 ved skydebanerne i Danerlyng, Viborg. Bemærk den ændrede dato.
Program:
0900: Modtagelse af sidste års fuglekonge, Bjørn Jensen, fælles morgenbord
1000: Skydningen starter
1300: Overrækkelse af præmier, frokost (medbragt mad)
Pris for deltagelse: Kr. 50,-, der betales på dagen.
Tilmelding senest mandag den 2. september til Bent Nielsen, 27 62 14 49 eller P. Korshøj, 23 32 43 66
Mød op til en hyggelig dag med mange fine præmier.

Aktiviteter
Den 1.og 3. onsdag i hver måned: Udendørs skydning. Kontakt Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49
8. juni: Jubilarstævne
5.september: Flagdagsarrangement ved Viborg Domkirke for Danmarks udsendte.
7. september: Fugleskydning Bemærk ny dato
30. oktober: Bowling
8. december: Julefrokost

Med venlig hilsen
P. Korshøj
 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918