Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen

Aftenudflugt

Tirsdag den 13. maj deltog 20 medlemmer og pårørende i vores udflugt til Hedeselskabets Museum i Viborg. Vi fik en rundvisning og en god orientering om Hedeselskabets historie. Efterfølgende var der kaffe og en orientering om selskabets nuværende opgaver. En interessant og god aften.

Flagdag

Fra flagdagen i 2013.

Fredag den 5. september arrangeres der som sædvanligt i Viborg en højtidelighed for at hædre Danmarks udsendte og mindes de, der har mistet livet under udsendelse. Programmet vil indeholde en gudstjeneste i Viborg Domkirke, en højtidelighed på plænen ved mindestenen og et traktement. Da det nøjagtige program ikke er kendt i skrivende stund henvises der til kommende annoncering i den lokale presse. Mød op og vær med til at hylde vore udsendte på en passende måde.

Fugleskydning

Alle medlemmer indbydes herved til årets fugleskydning lørdag den 20. september 2014 kl. 0900 ved skydebanerne i Danerlyng, Viborg.

0900: Modtagelse af sidste års fuglekonge, Karl Buksti, fælles morgenbord

1000: Skydningen starter

1300: Overrækkelse af præmier, frokost (medbragt mad)

Pris for deltagelse: Kr. 50,-, der betales på dagen.

Tilmelding senest mandag den 10. september til P. Korshøj, 23 32 43 66

Mød op til en hyggelig dag med mange fine præmier.

Bowling onsdag den 5. november (bemærk ny dato)

Hermed indbydes medlemmer med ledsagere til bowlingaften i Bowl´n Fun, Tingvej 11, Viborg, onsdag den 5. november 2014 kl. 1745. Alle kan deltage. Vi starter med 1 times bowling, hvorefter der er fælles spisning. Menu: Buffet. Drikkevarer for egen regning. Foreningen yder et stort tilskud, hvorfor prisen for leje af sko, bowling og spisning kun er kr. 50,- pr. deltager, som betales på mødedagen. Der er præmie for bedste resultat blandt damer og herrer. Tilmelding til Jens Erik Pedersen, tlf. 86 65 12 83 eller Peder Korshøj, tlf. 23 32 43 66 senest 31. oktober.

Fremtidige aktiviteter

Fra maj måned: 1. og 3. onsdag i hver måned: Udendørs skydning. Kontakt Denis S. Nielsen

5. september: Flagdag, se lokal annoncering

20.september: Fugleskydning

5. november: Bowling

30. oktober: Fødselsdagskoncert for HKH Prins Henrik i Tinghallen i Viborg.

18. november: Foredragsaften om Hvidstengruppen

7. december: Julefrokost 

P. Korshøj

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918