Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen

Øl-aften

28 deltagere var mødt op til øl-aften i Paradiset den 18. februar.

De fik en hyggelig og fornøjelig aften, hvor Oliver fra Vin og Vin gav en fremragende orientering om øllets historie og en introduktion til de 8 udenlandske øl, som vi skulle smage. Der var en god stemning, som steg yderligere i løbet af aftenen.

Viborgs 150 års jubilæum som garnisonsby den 22. april 2015
Viborg Kommune og soldaterforeningen markerer byens 150 års jubilæum som garnisonsby den 22. april. Det starter med en march med Prinsens Musikkorps gennem byen fra kasernen til Kongehyldnings-monumentet ved Viborg Domkirke. Her nedlægges en krans. Efterfølgende er der gudstjeneste i Viborg Domkirke. Forventet starttidspunkt er kl. 11.00. Programmet er under udarbejdelse, hvorfor ændringer kan forekomme. Der henvises til dagspressen og vores hjemmeside. Arrangementet er åbent for alle, og man er velkommen til at følge marchen gennem byen.
Kammeratskabsaften med Dragonforeningen for Holstebro og Omegn
Alle medlemmer inviteres hermed til kammeratskabsaften med Dragonforeningen/Holstebro torsdag den 7. maj 2015 kl. 18.00 på Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2, 8800 Viborg.

Vi mødes ved hovedindgangen. Tidligere rektor Erling Østergaard vil forestå en rundvisning og en orientering om katedralskolen. Herefter kører vi til Paradiset på Viborg Kaserne til fælles spisning og kammeratligt samvær.

Pris for deltagelse er kr. 50,-, som betales på dagen. Tilmelding til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49 eller e-mail: bent.nielsen@youseeme.dk senest den 30. april 2015.

Aftenudflugt til Vestre Landsret, Viborg
Hermed indbydes medlemmer med ledsagere til aftenudflugt tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 til Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg. Vi får en rundvisning og en orientering om retten. Efterfølgende drikker vi kaffe/the i mindelokalerne på Viborg Kaserne. Deltagelse er gratis. Max 50 deltagere. Tilmelding ”først til mølle”-princippet senest den 8. maj 2015 til Jens Erik Pedersen, tlf. 86 65 12 83 / 20 28 12 83.
Kommende aktiviteter
22. april: Viborgs 150 års jubilæum som garnisonsby
4. maj: Mindesammenkomst ved muren ved Domkirkepladsen
12. maj: Aftenudflugt til Vestre Landsret
13. juni: Jubilarstævne
29. august: Fugleskydning
5.september: Flagdag for Danmarks udsendte
12. september: Landsudflugt
22. oktober: Bowling
29. november: Julefrokost
Ret til ændringer forbeholdes

Med venlig hilsen
Peder Korshøj

 

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918