Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst…
Fugleskydning
Lørdag den 29. august afvikledes årets fugleskydning med 16 deltagere.

Dagen startede med flaghejsning og morgenbord, arrangeret af sidste års fuglekonge, Peder Korshøj. Herefter gik skydningen i gang med god stemning og godt humør med mange friske bemærkninger. Årets fuglekonge blev Karl Buksti, Viborg.

De øvrige resultater: Krone og Æble: Charles Kolding, Viborg; Hals: Aage Pedersen, Viborg; Sværd: Peder Korshøj, Rødkærsbro; Hale; Pauli Johansen, Viborg; Højre og venstre vinge: Karl Buksti, Viborg.

Efter skydningen var der præmieoverrækkelse og fælles spisning af den medbragte mad. En god dag og igen med smukt vejr.


Dybt koncentrerede skytter.


Fuglekonge, Karl Buksti ,med kæde og omgivet af de øvrige deltagere.

Bowling
Torsdag den 22. oktober deltog 26 personer i vores bowling-aften. Der blev spillet ihærdigt og med godt humør. Der var præmier for bedste resultater til Helle Thougaard og Tove Poulsen samt Leif Møller og Bent Nielsen. Arrangementet sluttede med fælles spisning fra den fine buffet. Der var positive tilkendegivelser og stor tilfredshed med aftenens forløb.

Veterankonference
Den 21. oktober afholdt Viborg kommune en veterankonference med indlæg af Forsvarschef Peter Bartram, Viborg borgmester, en repræsentant fra Veterancentret og en veteran. Der var ca. 180 deltagere og alle fik en god eftermiddag. Efterfølgende er der igangsat et forsøg med, at Kontaktudvalget for De Samvirkende Soldaterforeninger i Viborg og Omegn sammen med Veterankoordinatoren vil etablere veteranaftener.

Fremtidige aktiviteter…
1. og 3. torsdag i hver måned:
Indendørsskydning på 15 m på banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt Denis S. Nielsen, tlf. 42 91 01 15.
2. og 4. tirsdag kl. 19.00 i hver måned: Kammeratskabsaften i ”Paradiset”. Der hygges, spilles billard og kort, derefter fælles kaffebord.
I næste nummer af ”Prinsens” vil kommende aktiviteter for 2016 blive fastsat.

Glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og pårørende en glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen
Peder Korshøj
 

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918