Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst...

Hvervekampagne
I 2016 har der været en del medlemmer, der har hvervet nye medlemmer. En stor tak for deres indsats. Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte hvervekampagnen i 2017. Når du som medlem hverver et nyt medlem deltager du i konkurrencen om 3 x 1 fl. rødvin med kasernens etikette.

Bestyrelsens visioner for 2017
Bestyrelsen har besluttet at fastholde de samme aktiviteter i 2017 som i 2016. Herudover vil bestyrelsen tage initiativ til at starte fællesspisning i ”Paradiset”, arrangere en krolfdag og gennemføre en heldagsudflugt i lokalområdet.

For at fastholde medlemstallet skal der aktivt ske yderligere hvervning af nye medlemmer med aktiv medvirken fra medlemmernes side. Det er bestyrelsens hensigt at deltage i lokale aktiviteter og at være synlig i lokalområdet bl.a. ved aktiv presse-politik.

Ligeledes vil bestyrelsen være aktiv på Facebook med bl.a. at annoncere begivenheder. Der skal fortsat være tilbud til medlemmerne i form af kammeratskabsaftener og skydning. Andre aktiviteter kan iværksættes efter medlemmernes ønsker.

Bowling
Onsdag den 26. oktober blev foreningens årlige bowlingaften gennemført.
24 friske og meget motiverede deltagere var mødt op. Der blev spillet bowling under megen morskab og koncentration. Efter de sportslige anstrengelser blev der hygget med dejlig mad fra den overdådige buffet. Alt i alt en dejlig aften i rigtig godt selskab.
Vindere af Kvindeklassen blev Lene med en 1. plads, Birgit med en 2. plads og Jytte med en 3. plads.
På Herresiden tog Bent en 1. plads, Peder en 2. plads og Leif en 3. plads.
På billedet modtager Bent Nielsen hæderen på Leifs vegne, inden det endelige resultat forelå. Og så lige et billede af vores dejlige damer.

Fremtidige aktiviteter
1. og 3. torsdag i hver måned: Indendørs skydning på 15. m på banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt Denis Schaltz Nielsen, tlf. 42 91 01 15.

2. og 4. tirsdag kl. 19.00 i hver måned: Kammeratskabsaften i ”Paradiset” på Viborg Kaserne. Der hygges, spilles kort og billard og derefter fælles kaffebord.

27. februar: Foredragsaften om blodpropper i hjernen.

21. marts: Generalforsamling i Hjemmeværnsbygningen.

2. maj: Aftenudflugt til Grønhøj Morten Koch museum.

20. maj: Krolf- spil i Karup.

10. juni: Jubilarstævne.

26. august: Fugleskydning.

12. august: Historisk busudflugt i lokalområdet.

3. december: Julefrokost.

Alle medlemmer og deres familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for opbakningen til arrangementerne i 2016.

Afdelingen byder velkommen til
Nye medlemmer indmeldt i tiden 30. september – 1. november

Poul Erik Welling,
Skolevej 32, 8960, Randers SØ. Indkaldt 1983 til STKMP/I/PLR.

Hans Christian Welling,
Vibevej 2, 8960 Randers SØ. Indkaldt 16. oktober 1986 til 2PNINFKMP/I/PLR.

Poul Licht,
Schuberts Vej 35, 7400 Herning. Indkaldt 1963 til PNINFKMP/I/PLR. Nr. 592300.

Peder Bro,
Svanevænget 14, Hatting, 8700 Horsens. Indkaldt 3. november 1954 til 10.REG. Nr. 233167

I alt: 4, totalt i 2016: 45

Med venlig hilsen

Peder Korshøj
 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918