Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst...

Julefrokost

68 medlemmer samt pårørende deltog i dette års julefrokost på Cafe Brændpunktet i Viborg.

Et hyggeligt samvær en dejlig traditionel julemenu, samt naturligvis afsyngning af Regimentets sang, ”Lynggarden”, blev efterfulgt af julebanko med mange gode præmier.

Alt i alt en rigtig dejlig eftermiddag. Marker allerede nu datoen i jeres kalender til næste års julefrokost den 3. december 2017.

Referent: Klaus Erik Niebuhr

Fremtidige aktiviteter 

Fællesspisning, ny aktivitet
Medlemmer og pårørende inviteres til fællesspisning i ”Paradiset” på Viborg Kaserne således:

  • Onsdag den 22. februar kl. 12.00. Bindende tilmelding senest 10. februar til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49.

  • Onsdag den 15. marts kl. 18.00. Bindende tilmelding senest 6. marts til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49

Der serveres en 2 retters menu, som oplyses ved tilmelding. Da der ydes tilskud fra initiativpuljen er deltagerprisen fastsat til kun kr. 40. Der kan max. deltage 30 personer.

Foredragsaften
Mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00 indbydes medlemmer og ledsagere til foredrag ved speciallæge i neurologi Berit Sørensen, som fortæller om blodpropper i hjernen, om helbredelse og forebyggelse. Foredraget finder sted i ”Paradiset” på Viborg Kaserne og er gratis. Tilmelding -  ”først til mølle” – senest 7. februar til P. Korshøj, tlf. 23 32 43 66. Mød op til denne interessante aften.

Generalforsamling
Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017 kl. 18.00 i Hjemmeværnsbygningen, Livøvej 6, 8800 Viborg. Bemærk det nye sted.

Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere

Formandens beretning

Aflæggelse af regnskab

Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2016 (orientering)

Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent

Valg:
Bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmer til repræsentantskabet
Suppleanter til bestyrelsen
Revisorer
Revisorsuppleanter
Fanebærer og hjælpere

Eventuelt
Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement.  Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, skal tilmelde sig hos Peder Korshøj senest den 13. marts på tlf. 23 32 43 66.

Kontingent
Du vil snart modtage opkrævning af kontingent for 2017. Da foreningen jævnligt må rykke en del medlemmer for manglende indbetaling, foreslår kassereren, at du tilmelder dig på betalingsservice. 

Kommende aktiviteter
1. og 3. torsdag i hver måned: Indendørs skydning på 15 m på banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt Denis Schaltz Nielsen, tlf. 42 91 01 15.

2. og 4. tirsdag kl. 19.00 i hver måned: Kammeratskabsaften i ”Paradiset” på Viborg Kaserne. Der hygges, spilles kort og billard og derefter fælles kaffebord.

22. februar: Fællesspisning

27. februar: Foredragsaften om blodpropper i hjernen.

15. marts: Fællesspisning

21. marts: Generalforsamling i Hjemmeværnbygningen.

19. april: Fællesspisning

2. maj: Aftenudflugt til Grønhøj Morten Koch museum.

17. maj: Fællesspisning

20. maj: Krolf- spil i Karup.

10. juni: Jubilarstævne.

12. august: Historisk busudflugt i lokalområdet.

26. august: Fugleskydning.

3. december: Julefrokost.

Afdelingen byder velkommen til: 
Nye medlemmer, indmeldt i tiden 1. november – 31. december 2016:

Peder Bro,
Svanevænget 14, 8700 Horsens. Indkaldt 3. november 1954 til 10. REG. Nr. 233167

Lars Møller,
Chr. Erichsens Vej 31, Viborg. Indkaldt 1983 til 1PNINFKMP/I/PLR

René Mackenhausen Nielsen,
N.P. Schølersvej 27 A, 8450 Hammel. Mødt 1. juli 1977 ved KSGRU/SLFR.   

I alt 3, totalt i 2016:48

Med venlig hilsen
Peder Korshøj

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918