Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Dødsfald
Henry Bakke Andersen, Nykøbing Mors, Aage jensen, Hobro, Jens Verner Jensen, Ejstrupholm, Søren Erik Nørmark, Skjern, Egon Rønning, Tange, Rasmus Garne, Viborg, Herluf Skouv Nielsen, Langå, Erik Sandbjerg Nielsen, Langå, Svend Erik L. Jørgensen, Tranbjerg, Verner Bastian Pedersen, Frederikshavn, Reinhold Fjeldsted, Viborg, Inger Bay, Tjele, Elias Guldholm-Hansen, Møldrup, Henning Høje Kristensen, Hurup Thy, Jørn Pallesen, Bjerringbro, Henning Duun, Spøttrup.

Æret være deres minde

Den årlige udflugt for Dragonforeningen for Holstebro og Prinsens Livregiments Soldaterforening Viborg

Den 20. april gennemførte Dragonforeningen og Prinsens Livregiment deres årlige udflugt sammen.

I år gik udflugten til North European Pibeline Systems (NEPS) Tankanlæg i Karup.

27 interesserede fra de to soldaterforeninger deltog. Aftenen bød på en meget spændende og inspirerende orientering om brændstofledningens og tankanlæggets anvendelse og kapacitet, efterfulgt af en rundvisning på tankanlægget, som var meget imponerende. Aftenen blev afrundet med en let anretning og et hyggeligt kammeratlig samvær på Mosegården ved Flyvestation Karup.

Der skal lyde en stor tak til aftenens velforberedte foredragsholder Bent Pedersen.

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017

Formandens beretning for år 2016

Indledning:
Det er bestyrelsens vurdering, at 2016 har været et godt år for foreningen. Vi har haft ret god tilslutning til næsten alle vore arrangementer. Vi har en formue på kr. 253.000, men det er endelig lykkedes os at tære lidt på formuen, idet vi har haft et underskud på lidt over 3.000.Vi startede året med at være 692 medlem-mer. Vi har været aktive, hvilket har givet 48 nye medlemmer, men på grund af afgang af forskellige årsager har vi stadig 692 medlemmer. På landsbasis er der 934 medlemmer. Tilgangen af medlemmer skyldes også, at mange af vore medlemmer også i 2016 har skaffet os nye medlemmer fra deres omgangskreds, og hvor de ellers møder tidligere soldater og ansatte fra Prinsens Livregiment. Tak for det. Tilgangen skyldes også, at vi har været aktive på Facebook, hvilket i 2016 gav 7 nye medlemmer. Men vi har fortsat behov for jeres hjælp til dette arbejde, og derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte hvervekonkurrencen. Når I som medlem skaffer et eller flere nye medlemmer, deltager man i lodtrækning om 3 x 1 flaske rødvin ved årets udgang. I kender sikkert en tidligere soldat fra regimentet, der ikke er medlem – endnu. Få fat i pgl. og skaf på den måde et nyt medlem. Jeg vil gerne opfordre jer til at gå på Facebook under gruppen” Prinsens Livregiment 1657 – 2005”, som er steget til over 1200 medlemmer. Her kan I se mange billeder og udvekslinger af soldateroplevelser.

Lidt om årets aktiviteter
Foredragsaften
Den 10. februar havde vi samlet 34 deltagere til et interessant foredrag af General Ole Kandborg

Generalforsamling:
Ved generalforsamlingen den 10. marts var der mødt 39 deltagere. Det var lidt færre end vi plejer, men det kan måske skyldes, at vi flyttede fra ”Paradiset” til Hjemmeværnets lokaler. Der var uddeling af 25 års medaljer. Generalforsamlingen sluttede med gule ærter.

Samarbejde med Dragonforeningen i Holstebro.
Vi har fortsat samarbejdet med Dragonforeningen i Holstebro. I 2016 var det Dragonernes tur til at arrangere aftenen. Det blev til et interessant besøg ved TV/MIDTVEST med 18 deltagere.

Aftenudflugt
Den 12.maj var vi på aftenudflugt med 46 deltagere. Vi havde valgt at besøge Viborg Museum med udstillingen om Olsen-Banden. Aftenen sluttede med kaffe og kage i mindelokalerne

Jubilarstævne:
Vi var igen heldige med vejret, da vi den11. juni afviklede vores jubilarstævne med ca. 170 deltagere. Vi startede på banegården og med Prinsens Musikkorps i spidsen gik paraden gennem en flagsmykket by til kasernen. Her blev paraden modtaget af vores landsformand, Kurt Mosgaard og chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Bjarne Højgaard Jensen Der blev nedlagt en krans ved mindestenen, der blev overrakt medaljer til de ældste jubilarer, og der var holdvis fotografering. Mindelokalerne havde mange besøgende. Musikkorpset gav en flot koncert i Kasernehallen. Dagen sluttede med frokost i Viborg Lounge. Vi havde forud søgt om tilskud til stævnet hos Fødselsdagsfonden, hvorved vi kunne sænke kuvertprisen med et pænt beløb. Tak til Fødselsdagsfonden og til jubilæumsudvalget for et godt arbejde. Det blev igen en rigtig flot dag.

Fugleskydning:
Den 27. august afvikledes årets fugleskydning med 15 deltagere. Dagen startede med morgenbord, sponsoreret af sidste års fuglekonge Karl Buksti. Herefter gik skydningen i gang, og Kim Knudsen blev årets fuglekonge. Herefter var der frokost og præmieoverrækkelse. En god dag, men der er plads til flere skytter næste gang. Foreningen yder et stort tilskud til morgenbordet, og det har i høj grad forbedret skytternes evne til at ramme brystpladen. Tidligere havde en del skytter besvær med at ramme brystpladen ved de sidste skud, inden den faldt, måske fordi fuglekongen skulle donere morgenmad næste år. Men nu skyder de igen fint.

Landsudflugt:
Det var i 2016 vores afdeling, der skulle forestå den fælles landsudflugt. Vi valgte Energimuseet i Tange, og det var en god dag med 46 deltagere. Vi havde arrangeret fælles morgenbord i picnic-hytten. Derefter opdeling i 2 hold, det ene fik en guidet rundvisning og det andet var på egen hånd i museet. Derefter ombytning. Dagen sluttede med fælles frokost. Vi har efterfølgende fået gode anmeldelser for arrangementet.

Flagdag:
I Viborg deltog vi i markeringen af Danmarks nye nationale flagdag den 5. september, flagdagen for Danmarks udsendte. Dagen blev afviklet med en gudstjeneste, et arrangement med kransenedlægning ved mindestenen og efterfølgende reception i Sognegården.

Bowling:
Torsdag den 26. oktober deltog 24 medlemmer og pårørende i bowling med spisning i Bowl´n Fun. Det blev en morsom aften, hvor alle kunne være med. Der var præmier til Lene Nielsen og Birgit Niebuhr samt Bent Pedersen og Leif Møller. Efterfølgende spisning. En god aften.

Julefrokost:
66 medlemmer og pårørende deltog i vores julefrokost den 4.december i Cafe Brændpunktet. Vi fik en udvidet juleanretning, spillede lotterispil og hyggede os med hinanden. En god dag.

Det har i årets løb været en glæde for bestyrelsen, at vi generelt har haft en god tilslutning til vore arrangementer. Tak til alle for at deltage.

Fanen:
Vores fane har deltaget i arrangementer således: Ved Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste denne gang i Skive, den 4. maj ved mindemuren ved domkirkepladsen, ved jubilarstævnet, ved march gennem byen den 15. juni på Valdemarsdagen, ved Rindsholm Kro den 4. juli, ved flagdagen den 5. september og den 30. november i anledning af regimentets fødselsdag. Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til fanebærer og hjælpere.

Vore faste aktiviteter:
Til kammeratskabsaftener i ”Paradiset” møder der 10-15 kammerater, der 2 gange om måneden i vinterhalvåret hygger sig en 3 timers tid med at spille kort og billard. Jeg opfordrer jer til at møde op til disse fornøjelige aftener. Der kræves ingen specielle færdigheder. Det vigtigste er at være med. Det giver en god mening, at der ydes et tilskud til maden fra foreningen

Skydning:
Der er ca. 9- 10 skytter, der 2 gange om måneden mødes for at skyde, om sommeren på udendørs bane og om vinteren på indendørs bane. De siger, at der er plads til flere, så det er bare at kontakte Denis. De er meget dygtige, og de tager godt imod nye skytter. Ved 4-kant-skydningen på 200 m, udendørs opnåede vore skytter en 2. plads med 718 point. Individuelt blev Knud Erik Holm og Kim Knudsen bedste skytter med 147 points af 150 mulige.

Mindelokalerne:
Det går fint med mindelokalerne, men vi kunne godt ønske os flere besøgende. F.eks. synes vi, at det er en god ide for en arbejdsplads eller en forening at starte sin sommerfest eller julefrokost eller udflugt med et besøg i lokalerne. En stor tak til Erik Jensen, kustoderne og Suzanne for det store arbejde med lokalerne.

Danmarks udsendte:
Vore udsendte soldater gør en stor og farlig indsats for Danmark i bl.a. Afghanistan, Irak og i andre brændpunkter. Selvom vi nu har trukket vore kampenheder hjem, er vi stadig repræsenteret med udsendte. Vi skylder dem dyb respekt og anerkendelse for deres arbejde under vanskelige forhold. Når I møder dem i dagligdagen, kan I gå hen til dem og sige tak for indsatsen.  Vi er med i veterancafeen i ”Paradiset” når der er åbent for alle veteraner og pårørende hver mandag i lige uger i tidsrummet 18.00 – 21.00. Der kommer fra 2- 6 veteraner hver gang.

Initiativpuljen:
Sidste år stiftede landsforeningen en initiativpulje, idet ideen var at få lokalafdelingerne til at igangsætte nye aktiviteter, der kunne tiltrække nye medlemmer og medlemmer, som man normalt ikke ser i foreningen. Lokkemidlet var en reduceret pris for deltagelse, idet initiativpuljen giver tilskud til de nye aktiviteter

I vores afdeling har vi startet fællesspisning én gang om måneden. Foreløbig har vi haft 2 gange med henholdsvis 17 og 26 deltagere med 2 retter for en pris på kr. 40. En anden aktivitet er en krolfdag, og endelig arrangerer vi en dag i bus med stop ved historiske steder i området.

Og lad mig så se lidt frem i året 2017:
Vi har for længst planlagt alle arrangementer i 2017. Alle kommer i bladet, men af hensyn til jeres nærmeste planlægning, vil jeg nævne, at den 20. april er der sammen med Dragonforeningen mulighed for at besøge Tankområde Karup.

Den 2. maj har vi aftenudflugt til Morten Korch-museet på Grønhøj Kro.

Den 20. maj er der krolf-dag i Karup

Den 10. juni er der jubilarstævne.

Den 12. august Historisk udflugt i lokalområdet. Muligvis ændring af dato.

Den 26. august er der fugleskydning

Den 5.september er der flagdag.

Den 25. oktober er der bowling

Den 3. december er der julefrokost

Tak.

Til slut vil jeg rette en tak for den støtte, der i årets løb er givet til vores forening. Tak til jer medlemmer for opbakning og deltagelse i vore arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk og økonomisk støtte, tak til kontaktudvalget for et godt samarbejde, tak til den lokale presse for stor imødekommenhed, når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud. Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde og optage indlæg fra vores forening. 

Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammerater og suppleanter for godt og konstruktivt samarbejde og for jeres løsning af opgaverne under mit jævnlige fravær.

Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i beretningen.

P. Korshøj

Fremtidige aktiviteter

Jubilarstævne
Du kan stadig nå at tilmelde dig til jubilarstævne lørdag den 10. juni.
For detaljer: Se sidste nr. af bladet eller ring til P. Korshøj, 23 32 43 66.

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918