Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Afdelingen byder velkommen til
Leif Lysdahl Hansen,
Kornmarken 11, 8800 Viborg. Mødt juli 1976 ved STKMP/I/PLR.

Verner Petersen,
Søbakken 64, 8800 Viborg. Indkaldt 1961 til FLV.

Jens Nielsen,
Rødsangervej 4, 7100 Vejle. Indkaldt 19. oktober 1987 til 2MOTINFKMP/I/PLR

Anegrethe Randløv Christophersen,
Stensigvej 8, 8831 Løgstrup. Mødt 15. oktober 1995 ved KASELM/PLR

Kurt Pedersen,
Elmevænget 2, 8444 Balle. Indkaldt 1967 til 1KMP/I/PLR. Nr. 752432

Jan Pretzmann,
Vestrupvej 146, 8930 Randers NØ. Indkaldt 1987 til 1PNINFKMP/I/PLR (NECIC)

Johannes Sørensen,
Knabervej 42, 9620 Ålestrup. Indkaldt september 1962 til 3KMP/I/PLR

Jørgen Dyrholm Madsen,
Stampenvej 1, Assentoft, 8960 Randers SØ. Indkaldt september 1969 til 2PNINFKMP/I/PLR. Nr. 538957

Lars Kopp,
Nøddevej 7, 7800 Skive. Indkaldt november 1967 til 1PNINFKMP/I/PLR. Nr. 752306

Fremtidige aktiviteter:
Classic Military show 18. – 19. august
Der afholdes Classic Military Show i Finderup Øvelsesterræn ved Tovby den 18. – 19. august. Der er mulighed for at se gamle militærkøretøjer og forskellige opvisninger. Indkørsel ved 10 km stenen på hovedvej 16.

Fugleskydning den 26. august
Alle medlemmer indbydes herved til årets fugleskydning lørdag den 26. august 2017 kl. 09.00 ved skydebanerne i Dannerlyng, Viborg.
09.00: Modtagelse af sidste års fuglekonge, Kim Knudsen, flaghejsning, fælles morgenbord
10.00: Skydningen starter
13.00: Overrækkelse af præmier, frokost (medbragt mad)
Pris for deltagelse: Kr. 50,-, der betales på dagen. Tilmelding senest mandag den 21. august til Bent Nielsen, Tlf. 27 62 14 49, e-mail: bent.nielsen@youseeme.dk Mød op til en hyggelig dag med gode kammerater.

Foreningernes dag den 2. september
Lørdag den 2. september deltager vores forening i foreningers dag på hjultorvet i Viborg. Mød op og støt op om vores stand og få en god snak.
Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september.
Tirsdag den 5. september 2017 hædrer og mindes vi Danmarks udsendte ved en gudstjeneste i Viborg Domkirke kl. 19.00 med efterfølgende ceremoni ved Dronning Margrethe-pladsen og mindestenen. Aftenen afsluttes med en reception i Sognegården. Mød op og vær med til at hædre vore udsendte.

Udflugt til Finderup Øvelsesterræn og Finderup lørdag den 9. september 2017
Lørdag den 9. september er der busudflugt for medlemmer og ledsagere til Finderup Øvelsesterræn og Finderup by med følgende program:

Kl. 10.00: Afgang i bus fra ”Paradiset”, Kasernevej 9, 8800 Viborg.
- Kørsel til den tidligere NATO bunker i Finderup Øvelsesterræn.
- Orientering om bunkeren ved Peder Korshøj.
- Kørsel til Tovby. Orientering om Tovbys historie ved Erik Jensen.
- Kørsel til Rosborg. Orientering om Rosborg-området ved Erik Jensen.
- Frokost ved Gule Gård.
- Kørsel til Finderup. Orientering om mordet på Erik Glipping ved Klavs Niebuhr.
- Hjemkørsel til Viborg Kaserne.

Forventet hjemkomst kl. 16.00

Tilmelding senest den 25. august til Peder Korshøj, tlf. 23 32 43 66 (er bortrejst i tiden 29. juli – 13. august)

Max 49 deltagere.

Pris kr. 30,- idet initiativpuljen yder tilskud.
Prisen inkluderer bustransport, lokalkendte dansktalende guider, let frokost med drikkevarer.

Fællesspisning
Efter mange opfordringer genoptages fællesspisninger for medlemmer og ledsagere i ”Paradiset”, Kasernevej 9, således:

Onsdag den 13. september kl. 19.00. Menu: Stegt flæsk med persillesovs og yoghurtfromage. Pris for deltagelse: Kun Kr. 40,-, idet der ydes tilskud fra Initiativpuljen. Tilmelding senest den 8. september til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49, e-mail: bent.nielsen@youseeme.dk

Fremtidige aktiviteter
1. og 3. onsdag i hver måned udendørs skydning på 200 m på banerne ved Dannerlyng i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt Denis S. Nielsen, Tlf. 42 91 01 15.

2. og 4. tirsdag i hver måned kl. 19.00 i ”Paradiset” kammeratskabsaften med billard og kortspil. Derefter samlet kaffebord. Første gang 12. september

Mandage i lige uger kl. 18.00 – 21.00 :Veterancafe i ”Paradiset”
26. august: Fugleskydning
2. september: Foreningernes dag på Hjultorvet
5. september: Flagdag med gudstjeneste kl. 19.00
11. oktober: Fællesspisning
25. oktober: Bowling
15. november: Fællesspisning
30. november: Regimentets oprettelsesdag
4. december: Julefrokost

Ændringer kan forekomme
 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918