Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst…

Onsdag den 25. oktober blev den årlige Bowlingaften gennemført.


Peders fremførelse af bowlingkuglen.

En rigtig hyggelig aften, hvor “Bowlingsportens” mange facetter på bedste vis blev demonstreret.
Efter de fysiske udfordringer blev der hygget med dejlig mad fra den overdådige buffet.
Spisningen blev traditionelt krydret med sjove historier og ikke mindst med meget troværdige forklaringer på, hvorfor bowlingkuglerne af og til ikke ramte keglerne.


Vinderne i kvinderækken blev Birgit med en førsteplads, Lene med en andenplads og Tove med en tredjeplads.


Peder, Denis, Leif, Verner, Bjarne.

På herresiden vandt Denis med Leif på en andenplads og Verner på en tredjeplads. Bjarne var indledningsvis udråbt til vinder af tredjepladsen, men en fintælling viste at der manglede et enkelt point.
Peder, der ellers havde sikret sig en top tre placering, blev desværre diskvalificeret i henhold til de “internationale Bowlingregler for Soldaterforeninger”, idet han tilsyneladende havde kastet bowlingkuglen med begge hænder efter et længere tilløb.

Udflugt den 9. september
44 medlemmer og pårørende deltog i vores busudflugt til Finderup Øvelsesterræn og til Finderup.
Vejret var fint, og vi forlod Viborg Kaserne i den lejede bus. Først kørte vi til området ved NATO-bunkeren i øvelsesterrænet. Her gav Peder Korshøj en orientering om opførelsen, indretningen, anvendelse og lukningen af bunkeren. Herefter kørte vi til Tovby, hvor Erik Jensen fortalte om Tovgårds historie med udgangspunkt i sin bog ”Kasernen, der aldrig blev bygget”.


Erik Jensen fortæller om Tovbys historie.

Senere besøgte vi Rosborg området, hvor Erik Jensen igen fortalte om det historiske sted. Frokosten blev indtaget ved Gule Gård. Efter frokosten gik turen til Finderup til mindesmærket for mordet på Erik Klipping i 1286. Her fortalte Klavs Niebuhr om den interessante historie.


Klavs Niebuhr fortæller om mordet på Erik Klipping.
Alle var enige om, at det havde været en god dag, og arrangørerne var glade for den fine tilslutning.
Fremtidige aktiviteter
3. december: Julefrokost kl. 12.00 (se sidste nummer af bladet)
6. januar 2018: Nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke (se dagspressen)
20. marts: Markering af 100 års jubilæum for PLS
Offentliggørelsen af alle aktiviteter i 2018 er udskudt til februar- nummeret af bladet.

Faste aktiviteter
1. og 3. torsdag i hver måned indendørs skydning på 15 m banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt skydeudvalgsformand Denis S. Nielsen, Tlf. 42 91 01 15.
2. og 4. tirsdag i hver måned kl. 19.00 i ”Paradiset” kammeratskabsaften med billard og kortspil. Derefter samlet kaffebord.
Mandage i lige uger kl. 18.00 – 21.00 :Veterancafe i ”Paradiset”

Afdelingen byder velkommen til

Bente Brogaard,
Plejlen 21, 8800 Viborg. Mødt 1. november 1971 ved KSGRU/FLV.

Evald Bach,
Åkandevej 22, Rødding, 8800 Viborg. Indkaldt maj 1956 til 3. KMP/3. REG. Nr. 459.

Jonna Kongerslev,
Grønneparken 8, ST, 8800 Viborg. Mødt 1960 ved FSNKAR.

Lars Albrektsen,
Tvorupvej 17, 9520 Skørping. Indkaldt 1983 til NJAR

Jørgen Kristiansen,
Pottemagervej 11, 8920 Randers. Indkaldt januar 1958 til 3. REG.Nr.: 372996

Glædelig jul og godt Nytår
Alle medlemmer og pårørende ønskes hermed en glædelig jul og et godt Nytår. Tak for opbakning og deltagelse i vore arrangementer.

På bestyrelsens vegne
Peder Korshøj


 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918