Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Bowling
Igen en rigtig hyggelig aften, hvor “Bowlingsportens” mange facetter på bedste vis blev demonstreret.
30 veloplagte medlemmer og ledsagere havde valgt at tage imod udfordringerne på bowlingbanerne.
Efter de fysiske strabadser blev der indtaget dejlig mad fra den overdådige buffet.

Spisningen blev traditionelt krydret med sjove historier og ikke mindst med meget troværdige forklaringer på, hvorfor bowlingkuglerne af og til ikke ramte keglerne.


Julefrokost
Igen en dejlig julefrokost i et rigtig hyggeligt selskab. Julefrokosten blev igen i år afholdt på Cafe Brændpunktet i Viborg. Efter indtagelsen af den gode julemad, oplæsning af ”et juleeventyr”- eventyrligt morsomt - spillede vi julebanko med mange fine præmier. En rigtig dejlig dag i et hyggeligt samvær, så sæt endelig et kryds i kalenderen for næste års julefrokost.

Bestyrelsens visioner for 2019
I 2018 har flere medlemmer hvervet nye medlemmer til foreningen. Der skal lyde en stor tak for denne store indsats. Hverveinitiativet fortsætter derfor i 2019. Derfor, når man hverver et nyt medlem, deltager man således i konkurrencen om 3 x 1 fl. Rødvin med Kasernens etikette.

Bestyrelsen har besluttet at fastholde de samme aktiviteter i 2019 som i 2018. Dette indebærer, at også i 2019 vil vi fortsætte fællesspisning i ”Paradiset”, og gennemføre en heldagsudflugt i lokalområdet. For at fastholde medlemstallet skal der aktivt ske yderligere hvervning af nye medlemmer med aktiv medvirken fra medlemmernes side. Det er bestyrelsens hensigt at deltage i lokale aktiviteter og at være synlig i lokalområdet bl.a. ved aktiv pressepolitik. Ligeledes vil bestyrelsen være aktiv på Facebook ved bl.a. at annoncere begivenheder. Der skal fortsat være tilbud til medlemmerne i form af kammeratskabsaftener og skydning. Andre aktiviteter kan iværksættes efter medlemmernes ønsker.

Fremtidige aktiviteter
19. februar, Fællesspisning
27. februar, Foredrag PTSD
6. marts, Generalforsamling, Hjemmeværnsgården
19. marts, Fællesspisning
25. maj, Dagsudflugt
8. juni, Jubilarstævne.
13. august, Aftenudflugt
24. august, Fugleskydning.
17. september, Fællesspisning
15. oktober, Fællesspisning
5. november, Bowling
19. november, Fællesspisning
1. december, Julefrokost.
Faste aktiviteter
1. og 3. torsdag i hver måned indendørs skydning på 15 m. banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt skydeudvalgsformand Denis S. Nielsen, Tlf. 42 91 01 15.
2. og 4. tirsdag i hver måned kl. 19.00 i ”Paradiset” kammeratskabsaften med billard og kortspil. Derefter samlet kaffebord.
Mandage i lige uger kl. 18.00 – 21.00 :Veterancafe i ”Paradiset

Fællesspisning i ”Paradiset”
Tirsdag den 19. februar kl. 1800 menu: Fyldt kalkunbryst med flødekartofler samt Fløderand med karamelsovs.
Tirsdag den 19. marts kl. 1800 menu: Frikadeller og kartofler samt Frugttærte med vaniliecream.
Tilmelding senest den 5. februar og henholdsvis den 5. marts til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49.

Foredragsaften
Onsdag den 27. februar kl. 19.00 indbydes medlemmer og ledsagere til et spændende foredrag om Posttraumatisk Stress Syndrom, PTSD ved psykolog Hans Jørgen Søgård.

Foredraget finder sted i ”Paradiset”, Kasernevej 9 på Viborg Kaserne og er gratis. Tilmelding ”først til mølle” senest den 21. februar til Bent Nielsen på tlf.: 27 62 14 49.

Generalforsamling
Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.00 i Hjemmeværnsbygningen, Livøvej 6, 8800 Viborg.

Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2018 (orientering).
Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent.
Valg:
2 bestyrelsesmedlemmer.
4 medlemmer til repræsentantskabet.
2 suppleanter til bestyrelsen.
2 revisorer.
2 revisorsuppleanter.
Fanebærer og hjælpere.
Eventuelt.

Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, skal tilmelde sig til Klavs Niebuhr senest den 22. februar på tlf. 53 83 10 11 eller e-mail: niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918