Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Bowling

Tirsdag den 5. november mødte 45 medlemmer samt ledsagere op til årets bowlingaften med forventning om en hyggelig og udfordrende aften. Deres forventninger blev til fulde indfriet. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor “Bowlingsportens” mange facetter på bedste vis blev demonstreret. Der blev virkeligt ”gået til den” på banerne, hvor Bent sågar spillede sig helt ud af skoene.

Efter de fysiske strabadser blev der indtaget dejlig mad fra den overdådige buffet og vinderne af turneringen blev hædret.

Julefrokost

Igen en dejlig julefrokost i et rigtig hyggeligt selskab. Julefrokosten blev som tidligere år afholdt på Cafe Brændpunktet i Viborg. Efter indtagelsen af den gode julemad, den obligatoriske afsyngning af ”Lynggarden” og et morsomt indlæg ved Peder Korshøj, spillede vi julebanko med mange fine præmier. En rigtig dejlig dag i et hyggeligt samvær, så sæt endelig et kryds i kalenderen for næste års julefrokost den 6. december samme sted.

Fremtidige aktiviteter i 1. halvår 2020

21. januar       Fællesspisning
18. februar Fællesspisning
4. marts Generalforsamling, Hjemmeværnsbygningen Livøvej 6, Viborg
17. marts Fællesspisning
1. april   Foredragsaften
21. april Fællesspisning
13. juni Jubilarstævne

Faste aktiviteter
1. og 3. torsdag i hver måned indendørs skydning på 15 m banerne ved Kirkebækvej i Viborg. Deltagelse er gratis. Kontakt skydeudvalgsformand Denis S. Nielsen, Tlf. 42 91 01 15.
2. og 4. tirsdag i hver måned kl. 19.00 i ”Paradiset” kammeratskabsaften med billard og kortspil. Derefter hyggeligt kaffebord. 

Mandage i lige uger kl. 18.00 – 21.00 :Veterancafe i ”Paradiset” 

Fællesspisning i ”Paradiset”

Tirsdag den 21. januar kl. 1800 menu: Suppe og boller samt høns i asparges.

Tirsdag den 18. februar kl. 1800 menu: Indbagt mørbrad m. flødekartofler samt ostebord.

Tilmelding senest den 16. januar og henholdsvis den 13. februar til Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49. eller e-mail: bent.nielsen@youseeme.dk. 

Generalforsamling

Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 18.00 i Hjemmeværnsbygningen, Livøvej 6, 8800 Viborg.

Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere.

Formandens beretning.

Aflæggelse af regnskab.

Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne 2019 (orientering).

Indkomne forslag, herunder orientering om næste års kontingent.

Valg:

Formand
2 bestyrelsesmedlemmer.

4 medlemmer til repræsentantskabet.

2 suppleanter til bestyrelsen.

2 revisorer.

2 revisorsuppleanter.

Fanebærer og hjælpere.

Eventuelt.

Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, skal tilmelde sig Svend-Erik Bjørnkjær på seb@fiberpost.dk eller tlf. 86672246, senest den 19. februar 2020.

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918