Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
IVedtægter
Adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Hvorfor Prinsens?

Det seneste nummer af vort fælles blad har to forskellige forsider alt efter om modtagerne er fra Prinsens Livregiment eller fra Jyske Dragonregiment.

Er det ikke en unødig og besværlig løsning?

Svaret er et dundrende nej.

Lad os et kort øjeblik dvæle ved ideen med en Soldaterforening. Medlemmerne i en soldaterforening er medlemmer af to årsager, respekten for Forsvaret og ikke mindst respekten for deres/ vort gamle regiment.

Vi fra Prinsens Livregiment er politisk blevet sammenlagt med Dragonregimentet. Vi har intet imod dette regiment, men vi følte den politiske afgørelse om det sammenlagte regiment var truffet på et for os uforståeligt grundlag.

Da to regimenter på Sjælland blev sammenlagt, blev navnet Gardehusarregimentet, for det var dem, der blev tvunget til at flytte.

Da vore regimenter blev sammenlagt blev navnet Jyske Dragonregiment, da det var dem, der blev i Holstebro.

Med andre ord, politikerne, autoriteterne fastslog, at der i Danmark fremover ikke skulle være et eneste historiebærende infanteriregiment i den aktuelle historie. Der blev i stedet to beredne regimenter og et Garderregiment til at bære infanteriets og kamptroppernes historie videre.

Vi havde forstået sammenlægningen, hvis vi i 2001 var blevet sammenlagt i Holstebro, og det sammenlagte regiment havde fået et af de jysk/fynske infanteriregimenters navn. Der ville være argumenter for alle regimenters navne. Eksempelvis var Fynske det ældste regiment, Dronningens ville være et fremragende navn, når vi igen får en konge.

Da vi i 2001 blev sammenlagt med de øvrige infanteriregimenter blev navnet Prinsens Livregiment og jeg blev regimentets første chef efter sammenlægningen.

Der var flere ting jeg fandt vitalt.

a. Historien:

Det var for mig vigtigt, at historien for alle regimenter blev bevaret og dyrket. Derfor besøgte jeg med stor glæde soldaterforeninger og jubilarer ved alle de sammenlagte regimenter.

b. Relationen til Kongehuset.

Jeg skal være ærlig og erkende, at det havde været lettere at være et af de to kongelige regimenter, Den Kongelige Livgarde og Garderhusarregimentet. De er beordret til at have specielle relationer til Hendes Majestæt og den kongelige familie.

Vi ved det sammenlagte regiment, Prinsens Livregiment besluttede, at vi ville kæmpe for at blive så "kongelige" som muligt.

Vi fik statuerne af Kong Frederik den 9. og Dronning Ingrid og placerede dem meget centralt på kasernen.

Vi var opmærksomme ved navngivning af vore veje.

Vi fik afholdt en konkurrence om en ny march til Prinsesse Alexandra - uden udgifter for Forsvaret.

Vi fik den verdensberømte maler, Vilmantas til at male 5 billeder af Prins Joachim, Prinsesse Alexandra, Prins Felix og Prins Nicolaj - uden udgifter for Forsvaret.

Vi fik syet gallauniformer, så vi vor ordentligt påklædt, ved det kongelige bryllup - og det vel og mærke UDEN udgifter for Forsvaret. Tvært imod blev jeg "truet" med alverdens ulykker, hvis jeg brugte af forsvarets midler

Vi var meget glade for, at Prins Joachim var en af vore meget dygtige kollegaer i en årrække.

Hans Kongelige Højhed, Prinsgemalen.

En helt speciel relation følte vi, at vi havde med Prinsgemalen, som var Regimentets reelle chef. Jeg var Substitut, når Prinsgemalen havde andre opgaver. Vi var virkeligt glade, når Prinsgemalen var til stede. Personligt måtte jeg modtage vejledninger, når min Thybomål var i modstrid med rigsdansk.

Vi var kede af, at det historiebærende navn "Prinsens Livregiment" forsvandt og det skyldes ikke mindst, at Prinsgemalens regiment forsvandt.

Forsiden på PRINSENS.

Vi var aldrig i tvivl om vort ønske til forsiden.

Vi ville have et billede af vor KASERNE, af regimentsmærket og af det kronede H på siden.

Vi ville gerne - ja meget gerne have et billede af vor Ærespræsident for PLS på forsiden.

Det vidste vi godt, at vi ikke kunne uden tilladelse.

Derfor er vi meget tilfreds med, at hans Kongelige Højhed, prinsgemalen, vores fortsatte rigtige chef personligt satte tingene på plads.

Afslutning.

Jeg håber alle forstår, at det var hjerteblod for PLS at få vor egen forside og netop den, vi fik.

PLS håber på et godt samarbejde med Danske Dragonforeningers Sammenslutning og naturligvis også med Regimentet og Obersten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918