Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
Prinsens online
Søg soldaterkammerat
 

 


 

Orientering fra Landsledelsen
Af Kurt Mosgaard, Landsformand

I disse måneder gennemfører lokalafdelingerne deres årlige generalforsamlinger. Foreløbig har jeg været i Herning, hvor der som sædvanlig var en rigtig god stemning blandt deltagerne og deres ægtefæller
03-03-2017 Læs mere

Opbakning fra selveste Præsident Trump…
Af Kurt Mosgaard, Landsformand
Man kan sige meget om ham, Præsident Trump, men han har fået sat fo-
kus på den manglende opfyldelse af NATO´s gensidige aftale om, at NATO-lande skal bidrage med mindst 2 % af deres BNP til vores kollektive forsvar
03-03-2017 Læs mere

Et spændende foredrag
En meget inspirerende og oplysende Speciallæge i Neurologi Berit Sørensen gennemførte foredrag med overskriften ”Blodpropper i hjernen”.20 videbegærlige fra Prinsens Livregiments Soldaterforenings deltog i foredraget
03-03-2017 Læs mere

Dette er din indbydelse til Jubilarstævne 2017
Du inviteres hermed med ledsager til jubilarstævne lørdag den 10. juni 2017 på Viborg Kaserne.
Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård.
03-03-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Første fællesspisning blev gennemført den 22. februar med 17 deltagere.
Kommende datoer for fællesspisning: 19. april og 17. maj.
Aftenudflugt med Dragonforeningen den 20. april.
Aftenudflugt til Grønhøj Kro den 2. maj.
03-03-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Som traditionen byder, var der indkaldt til generalforsamling i PLS Herning afd. d. 13 -2-2017.  Bestyrelse – medlemmer og ikke mindst vore ”piger” var draget af hus så betids at de, kunne nå at være på C F Kasernen i Herning til kl. 18.00.
03-03-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Vinterskydningen kører stadigt, men det er godt nok på et lavt gear, så der skal ske nogle tilmeldinger hvis det skal fortsætte igen til foråret, så I må se at samle jer sammen hvis det skal lykkes at få startet igen til foråret.

03-03-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen
Fredag den 9. juni 2017 kl. 1600 afholdes der ordinær generalforsamli
ng i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserne.


03-03-2017 Læs mere

Salg af gallauniformer
Vi har nu igen udtaget nogle gallajakker og benklæder af vores udlånsbeholdning og sætter dem hermed til salg.
Jakke: 300 kr.Benklæder: 200 kr.
Endvidere har vi et par gallakapper: Pris 200 kr.
09-02-2017 Læs mere

Hvem kender denne medalje
Den medalje, som vi spurgte om oprindelsen på, har jeg nu svaret på. Den er lavet af Aarhus-afdelingen ved deres 25 års jubilæum i 1998.
Tak for de mange svar.
Hilsen Erik
07-02-2017 Læs mere

Midtvejsmøde den 30. november 2016
Efter en flot march igennem Viborg by, mødtes alle deltagerne incl. musikkorpset til en let frokost i mindelokalerne.
Derefter sagde vi farvel til musikerne og mødtes i Paradiset til midtvejsmødet.
06-01-2017 Læs mere

Prinsens Musikkorps - Våben i særklasse
Prinsens Musikkorps er et af 3 tilbageværende professionelle militære musikkorps i Danmark.
Det er en af de linjer, vi plejer at bruge, når vi fortæller hvem og hvad Prinsens Musikkorps er.
06-01-2017 Læs mere

Landsformanden har ordet
Landsledelsen har besluttet at tildele Viborgafdelingens formand og vicelandsformand i Prinsens Livregiments Soldaterforening hæderstegnet for fortjenstfuld indsats i foreningen.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Årets julefrokost blev afholdt på Cafe Brændgården. Fællesspisning 22. februar og 15. marts. Foredragsaften 27. februar. Generalforsamling 21. marts. Kommende aktiviteter. Velkomst til nye medlemmer.
04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Formandens nytårshilsen. Generalforsamling den 13. februar. Bowlingaften den 23.marts. Landsudflugt til Classic Military Show lørdag den 19. august.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Efterlysning af skytter til vinterskydning. Generalforsamling afholdes den 7. marts kl. 18.00, Aalborg Veteranhjem, Skydebanevej 12, 9000 Aalborg.

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Den ordinære generalforsamling 2017 afholdes tirsdag den 28.marts kl. 1900 i De samvirkende Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

04-01-2017 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Alle medlemmer ønskes et godt og lykkebringende nytår.
Der er rolige forhold i foreningen både hvad angår økonomi og medlemstal.

04-01-2017 Læs mere

Landsformanden har ordet
Vi nærmer os juletiden, så herfra skal der lyde en glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening (PLS) og jeres pårørende.

02-11-2016 Læs mere

Vellykket landsudflugt
46 medlemmer og pårørende havde taget imod indbydelsen fra Viborg Afdeling til at deltage i årets landsudflugt, som gik til Energimuseet i Tange den 17. september.

02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Hvervekampagne fortsættes i 2017, bestyrelsens visioner for 2017, bowling 26. oktober, fremtidige aktiviteter, nyt medlemmer 30. september - 1. november.

02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Årets dyst i bowling blev afholdt i Herning Bowlinghal den 6. oktober med 23 deltagere.
Generalforsamling afholdes mandag den 13. februar 2017 på CF-kasernen.
02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Vinterskydningen er startet og sat ned, så det kun er anden onsdag i måneden.
Generalforsamling afholdes tirsdag den 7. marts kl. 1800 i Marinestuen.
02-11-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen
Med tak for det forløbne år ønskes alle medlemmer af PLS Aarhus afdeling og jeres familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

02-11-2016 Læs mere

Hilsen fra Fødselsdagsfonden
Vi fra fødselsdagsfonden vil gerne hermed ønske alle medlemmer af Prinsen Livregiments Soldaterforening, og vore glade bidragsydere, som er vores livsnerve, en Glædelig Jul samt et helsebringende Nytår. Mogens Pedersen, formand.
02-11-2016

Initiativ-puljen - de tre t-er
Af landsformand Kurt Mosgaard
Tænke, Tale og Taste – det er blot de tre små trin, som I medlemmer og lokalafdelinger behøver at gøre for at få del i den nyoprettede initiativ-pulje på 10.000 kr.
03-03-2016 Læs mere

Tillykke og tak til Peter Vinther Christensen
Af landsformand Kurt Mosgaard
Prinsens Livregiment og PLS har gennem mange år nydt samarbejdet med Salling Bank, hvor bankdirektør Peter Vinther Christensen altid har bakket op om vores regiment og forening.
03-09-2016 Læs mere

Årets tilbud fra Prinsens Mindelokaler
Vi har masser af øl, vin og glas på lager og her iblandt flere gode tilbud.
Husk: Overskuddet ved salg går til veteranarbejdet.


03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Fugleskydning blev afviklet den 27. august, 4-kantskydning på 200 meter blev afviklet på Danerlyng den 30. august. Fremtidige aktiviteter og velkomst til nye medlemmer.

03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Herning afdelingen
Vi har modtaget meddelelse om at vores medlem Knud Erik Olesen er afgået ved døden.
Husk tilmelding til bowlingaften senest den 3. oktober.

03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Aalborg afdelingen
Fugleskydning blev afholdt lørdag den 20. august, hvor Eyvind Nicolaisen blev fuglekonge.
Vinterskydningen starter onsdag den 12. oktober og efterfølgende anden onsdag i måneden.
03-09-2016 Læs mere

Sidste nyt fra Hundredmandsforeningen
Dødsfald: Svend Erik Ludvig Jørgensen, Søren Sørensen og Egon Rønning. Æret været deres minde.
Referat fra generalforsamlingen den 10. juni 2016.

03-09-2016 Læs mere

Markering af flagdag for Danmarks udsendte
Danmarks Nationale Flagdag den 5. september markeres i mange kommuner i landet.
Program for markeringen i Holstebro kan læses her.
Program for markeringen i Viborg kan læses her.
22-08-2016

Folk og Sikkerhed – hvad er det for en størrelse?
Af landsformand Kurt Mosgaard
Medlemmer af PLS er også indirekte medlemmer af organisationen Folk og Sikkerhed. Baggrunden er, at PLS er en af medlemsorganisationerne i DSL (Danske Soldaterforeningers Landsråd).
02-07-2016 Læs mere

PLS Initiativ-pulje
Af landsformand Kurt Mosgaard
PLS og lokalafdelingerne har rigtig gode aktiviteter, som byder på gode oplevelser og samvær. Men lad os ikke stoppe med det. Der er behov for nye spændende aktiviteter, som kan nydes af nuværende medlemmer.
02-07-02 Læs mere

Veteranøl overskud doneret til ”Tænker på dig”
Der er godt gang i salget af den bryg, hvor overskuddet går til støtte for arbejdet blandt veteraner. Nu er der også givet en donation som påskønnelse for det arbejde Simone Bech Nielsen udfører til gavn og glæde for de udsendte soldater.
02-07-2016 Læs mere

Landsudflugt lørdag den 17. september 2016
Viborg Afdeling indbyder hermed medlemmer og pårørende til landsudflugt lørdag den 17. september 2016 til Energimuseet, Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro.

02-07-2016 Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet 2016
Læs Preben I. Troelsens referat fra Repræsentantskabsmødet den 10. juni på Viborg Kaserne, hvor alle repræsentantskabets medlemmer blev genvalgt.

02-07-2016 Læs mere

Vellykket jubilarstævne 2016
Prinsens Livregiments Soldaterforening afviklede sit årlige jubilarstævne lørdag den 11. juni på Viborg Kaserne med 170 deltagere. Vejret var lidt overskyet, men der var lige fra start en god stemning.

02-07-2016 Læs mere

Arkiv
Indlæg fra 2016
Indlæg fra 2015
Indlæg fra 2014
Indlæg fra 2013
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening
Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Preben I.  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 27 62 14 49
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918