Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Prinsens Livregiment 30. november 2007
350 års jubilæum

Den 29. november 2007 startede med en vejrudsigt, der lovede regn i store mængder de nærmeste 2-3 døgn, så forventningen til en tør gennemførelse af 350 års jubilæet kunne ligge på et lille sted.

MEN, den 30. november om morgenen havde de højere magter åbenbart hørt bønnen om at lade Viborg og omegn være fri for vand fra oven, da solen skinnede, som var den blevet betalt derfor.

Mindehøjtideligheden på kasernen med overværelse af prins Joachim og hans adjudant, Oberst Jens Chr. Lund, Oberst Kurt Mosgaard og Borgmester Johannes Steensgaard, blev en god oplevelse for de ca. 150 tilskuere, hvoriblandt der også var en hel del æresmedlemmer af PLRS soldaterforening. Oberst Jens Chr. Lund lagde en krans ved monumentet, og udtrykte et: Æret være deres minde, efterfulgt af 1 minuts stilhed.
En smuk seance på en smuk dag.

Viborg Domkirke lagde hus til en mindegudstjeneste, hvor Domprovst Arndt Jessen Hansen holdt en kort prædiken og mindedes i sin tale de soldater, der var faldet i Prinsens Livregiments 350 år lange historie. 
Efter gudstjenesten var der en reception i Domkirkens Sognegård, hvor alle deltagerne fra formiddagens arrangementer mødtes til et glas vin og en bid brød. Der blev holdt taler af Oberst Jens Chr. Lund og Oberst Kurt Mosgaard. Denne sammenkomst sluttede kl. 1315, og med denne den officielle del af jubilæet.

På kasernen i Parolesalen blev der ca. kl. 1330 serveret en frokost for en indbudt kreds af personer. Det var HKH Prins Joakim og hans adjudant, Oberst Jens Chr. Lund, Oberst Kurt Mosgaard, Oberst Eigtved , Direktør for Salling Bank Peter Vinter Christensen, Borgmester Johannes Stensgaard fra Viborg Kommune, Æresmedlemmer i Soldaterforeningen, medlemmer af forretningsudvalget i Prinsens Livregiments Soldaterforening samt medlemmer af repræsentantskabet i Soldaterforeningen.

Prins Joakim fik under frokosten overrakt regimentets våbenskjold til ophængning på sit gods, Schackenborg.

Prinsen takkede i en tale for gaven, som han ville finde en fremtrædende plads til på godset.
Frokosten sluttede kl. 1530.

Efter frokosten var der i Paradiset (Soldaterforeningens samlingslokale) afholdt et midtvejsmøde for repræsentantskabet. 

Formanden Jens Chr. Lund orienterede om de tiltag/møder havde været siden sidste møde i juni 2007.

Der havde været et møde med Jyske Dragonregiment om prisen for de sider PLRS har i bladet Dragonen. Prisen blev aftalt til en uændret pris, 77 000 kr. + moms. for de 8 sider vi har til rådighed. i bladet.

Endvidere er det aftalt med Dragonen, at kan vi skaffe annoncører til bladet, vil den indtægt gå ubeskåret til PLRS.

Jubilarstævnet 2008 bliver flyttet til den 07. juni, da Prinsens Musikkorps er optaget den 14. juni.
Udflugten for 2008 blev overdraget til Viborg-afdelingen, der arbejder videre med nogle ideer.
Landskasserer Poul Erik Timm udleverede et foreløbigt regnskab, der viste et pænt overskud.
Det blev vedtaget fremover at sende fødselsdagshilsner som A4 størrelse i A4 kuvert.

Det skal bemærkes, som vedtaget på generalforsamlingen i 2007, at paragraf 19 i vedtægterne er ændret således, at udvalgsformanden for mindelokalerne indgår i repræsentantskabet for PLRS.

Mødet sluttede kl. 1630.
 
Referent
Preben I. Troelsen
Landssekretær.


 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

Mindelokaler

Formand:
Erik Jensen
Telefon: 29 25 99 41

Niels Erik Hvid
Telefon: 86 62 94 42
Bent Nielsen
Telefon: 27 62 14 49
Peder Korshøj
Telefon: 23 32 43 66

Støtteforeningen
for
Prinsens Musikkorps

Granstien 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 86 76
Mobil: 40 20 86 76
E-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS
Som medlem får du rabat ved
► Køb af korpsets Cd’er
► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter
Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918