Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
IVedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Vinterskydning
Så er der fuld gang i vinterskydningen, det er som tidligere i skydekælderen under Gl. Lindholm Skole, anden og fjerde onsdag, med start i oktober, så gode soldaterkammerater, mød talstærkt op.

Fugleskydning
Resultaterne kan desværre ikke komme med i dette blad da det skal indsendes til redaktøren lige inden skydningen skal foregå, men mere om skydningen i næste nummer af Prinsens.
Fortsat god sommer!
Mogens Pedersen
Sekretær
 

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918